INFO-RIUS

Les reunions telemàtiques de socis, accionistes, associats i patrons en època de COVID

gen. 19, 2022 | Bloc

Es poden continuar fent reunions telemàtiques durant el 2022 encara que no estigui estipulat en els Estatuts?

 

Amb motiu del COVID i mitjançant el Reial Decret – Llei 34/2020 el Govern Espanyol va permetre, de manera excepcional, les reunions telemàtiques dels òrgans de les societats limitades, les societats anònimes, les associacions i les fundacions d’àmbit nacional espanyol encara que els seus Estatuts no ho preveiessin.

Així mateix, mitjançant l’article 4 del Reial Decret 10/2020 el Govern Català també va permetre de manera excepcional la celebració de reunions telemàtiques de les persones jurídiques  sotmeses a disposicions de Dret Civil Català durant l’exercici 2021, encara que els seus Estatuts no ho estipulessin.

Per aquest 2022, la situació és diferent per les societats mercantils i les associacions i fundacions espanyoles en comparació a les persones jurídiques sotmeses a  disposicions de Dret Civil Català.

  1. Reunions dels òrgans col·legiats de les societats mercantils.

Fins al 31 de desembre del 2021 les juntes de socis de les societats mercantils de les societats limitades van poder celebrar-se per videoconferència i en el cas de les societats anònimes es va permetre fins a l’any passat l’assistència en junta per mitjans telemàtics i el vot a distància encara que no estigués previst en els Estatuts.

En el supòsit que en aquest període de temps les mercantils no hagin modificat els seus estatuts en aquests termes permetent la celebració de reunions telemàtiques dels seus òrgans, a partir de l’1 de gener de 2022, no ho podran fer.

Per aquest exercici 2022, el Govern Espanyol no ha prorrogat l’esmentada mesura establerta en el Real Decret –Llei 34/2020.

  1. Reunions dels òrgans col·legiats de les associacions i fundacions d’àmbit nacional espanyol.

L’esmentat Decret – Llei 34/2020  també excepcionalment i durant l’any 2021 va permetre celebrar juntes directives, assemblees d’associats i reunions de patronat per videoconferència encara que els seus Estatuts no ho preveiessin.

El Govern espanyol tampoc ha prorrogat per aquest exercici 2022 l’esmentada mesura i, per tant els òrgans col·legiats de les fundacions i associacions d’àmbit estatal no podran celebrar reunions durant el 2022 per videoconferència si no està previst en els seus estatuts.

  1. Reunions associacions i fundacions subjectes a disposicions de Dret Civil Català.

Com hem establert al principi d’aquest article, el Govern Català va permetre la celebració de reunions telemàtiques de les persones jurídiques  sotmeses a disposicions de Dret Civil Català durant l’exercici 2021 encara que els seus Estatuts no ho preveiessin.

Així mateix, i mitjançant el Decret Llei 28/2021, de 21 de desembre el Govern Català va prorrogar aquesta mesura per l’exercici 2022 podent continuar celebrant els òrgans col·legiats de les fundacions i associacions sotmeses  a disposicions de Dret Civil Català  reunions mitjançant videoconferència, encara que els seus Estatus no ho estableixin.

Per tant, en el supòsit que  estiguin interessats a voler continuar celebrant les reunions dels òrgans col·legiats de manera telemàtica, tant si estem parlant d’associacions, com de fundacions o de societats seria interessant incloure, si no ho tenen previst, aquesta possibilitat en els Estatuts pels avantatges que comporta i per tenir regulada aquesta situació des de la mateixa entitat no depenent de canvis normatius que poden afectar al funcionament de les societats o les entitats.

 

Eva Albet Mena
Advocada

CALENDARI FISCAL

< agost 2022 >
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
101/08 Tot el dia
Model 303 mensual
Model 179 (declaració informativa lloguer turístic)
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
2222/08 Tot el dia
Models 111,115,123 (només declaracions mensuals)
23 24 25 26 27 28
29 3030/08 Tot el dia
Model 303 mensual
31        

CONTACTAR

CONTACTAR
INFO-RIUS