Política de privacitat


POLÍTICA DE PRIVACITAT DE RIUS CONSULTORS


RIUS CONSULTORS ASSOCIATS, S.L.P. es compromet a realitzar els màxims esforços per complir en tot moment en relació amb els tractaments de dades que realitzi, amb la legislació vigent en cada moment en matèria de protecció de dades, actualment el Reglament General de Protecció de Dades (UE) Nº 679/2016.

A continuació RIUS CONSULTORS informa als USUARIS sobre els termes i condicions en què RIUS CONSULTORS tractarà les seves dades de caràcter personal.


RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES


RIUS CONSULTORS ASSOCIATS, S.L.P. NIF B-63.367.593
Direcció postal: Avda. Jacquard 87, Entresol 08222 Terrassa (Barcelona)
Direcció electrònica general: info@riusconsultors.com 
Telèfon:  93. 785.24.44


TRACTAMENT  DE LES DADES DELS CLIENTS I PROVEÏDORS


 1. Finalitat del Tractament de les dades de clients i proveïdors: RIUS CONSULTORS tractarà les dades personals dels clients amb la finalitat de prestar-los els serveis professionals que en cada moment ens tinguin contractats, de facilitar i permetre la relació comercial que se’n deriva i de dur a terme les gestions comptable, fiscal i administrativa dels clients i proveïdors.
 2. Legitimació per al tractament: Existència d’un contracte (encàrrec professional). La base legal per al tractament de les dades dels nostres clients es l’existència i l’execució dels encàrrecs professionals que en cada moment ens encarreguin. La base legal per tractar les dades dels proveïdors es l’existència i l’execució de contractes de prestació de serveis i/o compravenda de mercaderies.
 3. Període de conservació de les dades: Conservem les dades de clients  i proveïdors mentre es duguin a terme accions i relacions comercials, i en qualsevol cas, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions fiscals derivades d’aquesta relació contractual i mentre es puguin derivar responsabilitats en relació amb l’encàrrec professional rebut.

TRACTAMENT  DE LES DADES  DELS USUARIS DEL FORMULARI CONTACTAR


 1. Finalitat del Tractament de les dades dels usuaris del formulari contactar: 
  • Gestionar i atendre les sol·licituds d’informació i/o consultes que els usuaris del formulari contactar de la web ens enviïn. 
  • Gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin i, en els casos que s’escaigui, facilitar-los el corresponent pressupost dels serveis de RIUS CONSULTORS pels que ens hagin manifestat el seu interès.
  • RIUS CONSULTORS no prendrà decisions automatitzades en base al seu perfil.
 2. Legitimació per tractar les dades dels usuaris del formulari contactar:
  • La base legal per tractar les dades dels usuaris del formulari contactar es l’obtenció del seu consentiment, que ens és prestat en el moment en que un usuari de la web empleni i ens enviï el formulari contactar emplenat amb les seves dades.
 3. Període de conservació de les dades dels usuaris del formulari contactar de la web:
  • Conservarem les dades dels usuaris del formulari contactar de la web, durant el termini de màxim 1 any a partir de la ultima confirmació d’interès per part seva sobre els nostres serveis, en tant en quan no ens sol·liciti la supressió de les seves dades.

TRACTAMENT DE LES DADES  DELS DESTINATARIS DE LA NEWSLETTER  I CIRCULARS INFORMATIVES


 1. Finalitat del Tractament de les dades dels destinataris de la Newsletter I Circulars informatives: Gestionar la subscripció i l’enviament de la Newsletter i Circulars Informatives de RIUS CONSULTORS.
 2. Legitimació per tractar les dades dels destinataris de la Newsletter i Circulars Informatives: La base legal per al tractament de les dades dels destinataris de la Newsletter i circulars informatives es l’obtenció del consentiment inequívoc del destinatari de la newsletter – comunicacions comercials. D’altra banda, la base legal per al tractament i l’enviament de Newsletters i circulars informatives amb destí als CLIENTS es la concurrència del interès legítim de RIUS CONSULTORS.
 3. Període de conservació de les dades dels destinataris de la Newsletter i circulars Informatives: RIUS CONSULTORS conservarà les dades personals dels destinataris de la newsletter i circulars informatives necessàries per gestionar la subscripció i l’enviament de la newsletter, llevat que ens sol·liciti la baixa del servei de recepció de la nostre Newsletter i circulars informatives dirigint-se per escrit a rgpd@riusconsultors.com amb copia del seu DNI.

TRACTAMENT  DE LES DADES DELS SOL·LICITANTS D’OCUPACIÓ CANDIDATS EN PROCESSOS DE SELECCIÓ D’OCUPACIÓ


 1. Finalitat del Tractament de les dades dels sol·licitants d’ocupació -candidats: RIUS CONSULTORS tractarà les dades dels sol·licitants d’ocupació amb la finalitat d’incorporar i gestionar les seves dades en la nostra base de dades de candidats per poder contactar quan el seu perfil encaixi amb alguna vacant en els processos de selecció de personal que RIUS CONSULTORS realitzi. RIUS CONSULTORS no prendrà decisions automatitzades en base al seu perfil.
 2. Legitimació per tractar les dades dels sol·licitants d’ocupació-candidats: La base legal per al tractament de les dades dels sol·licitants d’ocupació-candidats en processos de selecció d’ocupació es l’obtenció del seu consentiment, mitjançant l’acció positiva, en el moment de  fer-nos arribar el  seu currículum per qualsevol mitjà.
 3. Període de conservació de les dades dels sol·licitants d’ocupació-candidats: RIUS CONSULTORS conservarà les seves dades personals durant màxim 3 anys a comptar de la recepció de la candidatura, llevat que exercís el dret a la supressió de les seves dades amb anterioritat.

TRACTAMENT DE LES IMATGES DE VIDEOVIGILÀNCIA


RIUS CONSULTORS en les seves instal·lacions compten amb càmeres de Videovigilància amb la finalitat de controlar l’accés a les instal·lacions de RIUS CONSULTORS i de dotar de seguretat a aquestes instal·lacions. Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.

Els destinataris de les imatges de Videovigilància son la Direcció de la companyia y, en el seu cas,  les Forces i Cossos de Seguretat. Jutjats i Tribunals.   

El termini previst per a la supressió de les imatges de Videovigilància es d’UN MES, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat o/i Jutjats i Tribunals.


TRACTAMENT DE LES  DADES DE  LES AMISTATS EN XARXES SOCIALS


RIUS CONSULTORS està present en les següents xarxes socials: Linkedin, Twitter, Facebook, amb la finalitat d’informar als usuaris d’aquestes xarxes socials sobre els productes de RIUS CONSULTORS, per tal de captar nous clients i fidelitzar els existents.

La legitimació per al tractament de les dades de les amistats en xarxes socials és el consentiment d’aquestes amistats, quan decideixen seguir  o deixar de seguir a RIUS CONSULTORS. 


DESTINATARIS ALS  QUE COMUNICAREM  LES SEVES DADES


Els destinataris de les seves dades no seran altres que l’equip de professionals de RIUS CONSULTORS ASSOCIATS, S.L.P. que realitzaran els tractaments de dades necessaris tant amb la finalitat de dur a terme la gestió pròpia del despatx, com per a la prestació dels serveis professionals que en cada moment ens hagin estat contractats.  

Excepcionalment, també podrien tenir accés a les seves dades les empreses que presten serveis a RIUS CONSULTORS que requereixen l’accés a dades personals, que només accediran a les seves dades en qualitat d’Encarregats del Tractament amb la exclusiva finalitat de prestar els serveis que RIUS CONSULTORS  els tingui contractats.

Les seves dades no es cediran a tercers, excepte quan existeixi una obligació legal.


DRETS QUE L’ASSISTEIXEN


Finalment, l’informem que, si ho desitja, pot exercir els drets que el RGPD 679/2016 reconeix a les persones interessades a accedir a les seves dades, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, a oposar-se al tractament de les seves dades en determinades circumstàncies, a cancel·lar el tractament de les seves dades en determinades circumstàncies, a sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, a l’oblit ,a la limitació del tractament i a la portabilitat de les dades, dirigint-se per escrit a rgpd@riusconsultors.com amb copia del seu DNI.

INFO-RIUS