INFO-RIUS

La figura dels directius en el marc de la Llei de Societats de Capital

juny 19, 2015 | Bloc

La reforma de la Llei de Societats de Capital que va entrar en vigor el 24 de desembre de 2014, de la qual ja hem parlat en altres ocasions al blog, ha fet extensiva la responsabilitat dels administradors a altres figures. Aquests si bé fins ara podien arribar a ser responsables com a administradors de fet, no eren contemplats a la llei com a subjectes responsables.

A títol de recordatori, destacar que els administradors respondran davant la societat, els socis i els creditors del dany que causin per actes o omissions contraris a la llei o als estatuts. O bé també pels actes realitzats incomplint els deures que la llei els hi atribueix com a tals, sempre i quan hagi intervingut dol (intenció de cometre el dany) o culpa (omissió de la conducta deguda per ometre i prevenir el dany).

Abans de la modificació, la Llei de Societats de Capital només reconeixia com a subjectes responsables els administradors de dret i els de fet. Però en l’actualitat aquesta responsabilitat s’ha estès a qualsevol persona que, exerceixi les funcions pròpies de l’administrador (actuant amb qualsevol títol com per exemple amb uns poders o inclús sense títol); o a aquella sota les instruccions de la qual actuïn els administradors. Així mateix, en els supòsits de Consells d’Administració en què no hi hagi Conseller Delegat, la responsabilitat recaurà sobre la persona que tingui atribuïdes les facultats d’alta direcció de la companyia.

Això, a la pràctica, comporta que la figura dels directius que assumeixen l’administració i direcció de la societat, sigui amb uns poders amplis o sense els mateixos, es troba de ple afectada per la responsabilitat dels administradors. L’ única manera que no fos així, seria poder demostrar que aquest directiu actuava sota les instruccions dels administradors. Un supòsit que es dóna habitualment i, que quedaria afectat per la nova regulació, seria el de filials espanyoles de matrius estrangeres. En aquest cas, l’òrgan d’administració és estranger i qui efectivament dirigeix la companyia a Espanya és un directiu que reporta periòdicament a l’òrgan d’administració.

Davant d’aquesta nova conjuntura, és recomanable revisar el paper que realment fan els administradors i els directius a la nostra empresa, per tal de ser coneixedors de qui es troba afectat pel règim de responsabilitat dels administradors i, si escau, modificar l’estructura directiva en aquest sentit. Així mateix, és recomanable revisar les assegurances de responsabilitat civil d’administradors i directius, ja que en l’actualitat moltes d’elles s’han adaptat al nou marc normatiu.

Sandra Morillo

CALENDARI FISCAL

< juliol 2022 >
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 2020/07 Tot el dia
Models 111,115,123, 130, 131, 303, 349
21 22 23 24
2525/07 Tot el dia
Models 200, 220 (Impost sobre Societats)
26 27 28 2929/07 Tot el dia
Comptes Anuals (en el termini dels 30 dies següents a la celebració de la junta)
30 31

CONTACTAR

CONTACTAR
INFO-RIUS