INFO-RIUS

Excedència voluntària, tot el que has de saber

set. 2, 2022 | Bloc

Cada vegada són més les persones treballadores que opten per gaudir d’una excedència voluntària, dret recollit a l’article 46.2 de l’Estatut dels Treballadors, ¿Quina informació és important saber per actuar correctament?

La forma en la qual les persones treballadores poden sol·licitar aquest dret és mitjançant una petició escrita a l’empresa respectant el preavís establert al conveni col·lectiu d’aplicació.Però no tothom pot accedir a una excedència voluntària, la legislació estableix un requisit per poder gaudir-ne:

  • Les persones treballadores que tinguin almenys un any d’antiguitat a l’empresa.

També afegeix excepcions a aquest requisit:

  • Si una persona ja ha gaudit d’una excedència voluntària a l’empresa no podrà tornar a gaudir d’aquest dret fins que hagin transcorregut 4 anys des de la finalització del període d’excedència voluntària.
  • L’empresa podrà negar la concessió a les persones contractades temporalment que encara que tinguin l’any d’antiguitat a l’empresa li queden únicament menys de 4 mesos de contracte per finalitzar la relació laboral.

Encara que l’excedència voluntària és un dret de les persones treballadores que si compleixen amb l’exposat al paràgraf anterior cal destacar que no es pot gaudir de forma unilateral. A la redacció del mateix article 46.2 E.T. s’exposa que la persona treballadora té dret a què li reconeguin l’excedència, per aquest motiu, l’empresa serà l’encarregada de contestar a la persona treballadora aprovant o denegant la petició.

En els casos que l’empresa negui el dret o no contesti la petició, la persona treballadora podrà sol·licitar el reconeixement de l’excedència davant la jurisdicció social, però no podrà començar a gaudir–ne, per tant, haurà de continuar prestant serveis a l’empresa fins que la jurisdicció social faci una resolució judicial.

Si la persona de forma unilateral (sense autorització) comença a gaudir del dret estaria en situació d’incompliment greu de la seva obligació de treballar i constituiria una causa justa d’acomiadament disciplinari. En aquests casos es podria arribar a considerar abandonament del lloc de treball i llavors la persona treballadora no generaria dret a cobrar la prestació d’atur.

Una vegada s’aprova l’excedència voluntària la persona es troba amb el contracte laboral suspès amb l’empresa i conserva el dret preferent a la reincorporació en les vacants d’igual o similar categoria a la qual tenia a l’empresa, però no conservarà la seva posició de treball amb les excepcions que es realitzi un pacte a banda empresa-treballador o ho estableix el conveni col·lectiu d’aplicació. Per poder optar a la reincorporació la persona treballadora haurà de comunicar a l’empresa la intenció de tornar respectant el preavís establert al conveni col·lectiu.

L’empresa en aquest cas tindrà l’obligació de reincorporar a la persona si hi ha una posició de treball d’igual o similar categoria en el cas de no fer-ho si és amb caràcter definitiu la persona afectada podrà interposar una demanda per acomiadament. Si en el moment que la persona treballadora sol·licita reincorporar-se no hi ha cap vacant disponible d’igual o similar categoria la persona no perd el dret preferent a la reincorporació per quan hi hagi una vacant. En el cas que la persona treballadora tingui coneixement que hi ha una vacant on es podria incorporar i que l’empresa no li ha avisat podria interposar una demanda.

Durant el període de temps que l’empresa té un treballador en aquesta situació no pot contractar una altra persona amb un contracte d’Interinitat, ja que aquest tipus de contracte només són per situacions que generen reserva del lloc de treball.

Les empreses que es troben en aquesta situació poden fer un contracte laboral ordinari a una nova persona per ocupar aquesta vacant que deixa la persona que demana l’excedència o pot optar per reorganitzar les tasques laborals sempre que sigui possible.

 

Yaiza Pérez Romera
Tècnica laboral

CALENDARI FISCAL

< setembre 2022 >
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 2020/09 Tot el dia
Models 111,115,123 (només declaracions mensuals) i model 349, declaracions de juliol i agost
21 22 23 24 25
26 27 28 29 3030/09 Tot el dia
Model 303 mensual
   

CONTACTAR

CONTACTAR
INFO-RIUS