INFO-RIUS

Enduriment de la jubililació anticipada

jul. 8, 2021 | Bloc

Des que va començar la pandèmia amb la crisi sanitària de la COVID-19 són moltes les empreses que han fet ús de la mesura dels Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) per poder mantenir els llocs de treball gaudint d’exoneracions a la Seguretat Social i així poder minorar el cost de les despeses de personal.

No obstant, el fet de poder gaudir d’exoneracions comporta un compromís per les empreses que és la de mantenir el nivell de plantilla durant un període de sis mesos. En funció de les exoneracions aplicades per les empreses segons sigui la normativa legal que les regula (des del RDL 8/2020 de 17 de març fins el darrerament publicat RDL 11/2021 de 27 de maig) caldrà mantenir la ocupació (“clàusula salvaguarda del empleo” segons text literal de la norma) per un únic període de sis mesos o bé períodes successius de sis mesos que s’iniciaran una vegada finalitzi l’anterior.

En aquest sentit, les empreses que s’hagin aplicat exoneracions, abans de procedir a qualsevol extinció de contracte s’han de plantejar com els afecta “clàusula de salvaguarda del empleo” i com els afecta la normativa legal que prohibeix els acomiadaments, atès que es contemplen certes excepcions.

La nostra recomanació per les empreses és que abans de procedir a fer qualsevol tipus d’extinció contractual estudiïn molt bé el cas i demanin consell als experts en matèria, ja que actualment, en l’àmbit normatiu d’aplicació que limita els acomiadaments es mantenen els mantenen els criteris de protecció a la ocupació per totes les empreses, tant si han aplicat un ERTO com si no l’han portat terme.

Tania Farreras

CALENDARI FISCAL

< desembre 2022 >
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 2020/12 Tot el dia
Models 111,115,123,349 (només declaracions mensuals) i model 202
21 22 23 24 25
26 27 28 29 3030/12 Tot el dia
Model 303 mensual
IAE: comunicació inici o fi exempció
31  

CONTACTAR

CONTACTAR
INFO-RIUS