INFO-RIUS

El mecanisme de la segona oportunitat

maig 8, 2015 | Bloc

El 27 de febrer d’enguany es va publicar el Real Decret de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social.

El Real Decret parteix de la base de que l’economia espanyola comença a recuperar-se i, en aquest marc, pretén crear una legislació sobre segona oportunitat que, com el seu nom indica, té l’objectiu de que una persona física, malgrat hagi patit un fracàs econòmic empresarial o personal, tingui la possibilitat d’encarrilar de nou la seva vida sense haver d’arrossegar indefinidament un deute al que mai podrà fer front. Amb aquesta finalitat, s’han introduït una sèrie de modificacions a la Llei Concursal que a continuació comentarem de forma breu.

S’estableix la possibilitat de que el deutor persona física que hagi presentat concurs de creditors pugui obtenir el benefici de l’exoneració del passiu insatisfet una vegada hagi finalitzat el concurs per liquidació o per insuficiència de massa activa.

L’exoneració només es concedirà si es tracta d’un deutor de bona fe, entenent com a tal aquell en que es donin els següents requisits: (i) que el concurs no s’hagi declarat culpable; (ii) que el deutor no hagi estat condemnat per delictes contra el patrimoni, contra l’ordre socioeconòmic, contra Hisenda o la Seguretat Social, falsedat documental o contra els drets dels treballadors en els deu anys anteriors a la declaració del concurs; (iii) que hagi intentat arribar a un acord extrajudicial de pagaments i; (iv) que hagi satisfet íntegrament els crèdits contra la massa i els crèdits concursals privilegiats i, si no hagués intentat un acord extrajudicial de pagaments previ, que hagi satisfet, al menys, el 25% de l’import dels crèdits concursals ordinaris.

Alternativament, si no es donen els requisits anteriors, s’estableixen uns altres requisits que s’haurien de donar: (i) que el deutor accepti sotmetre’s a un pla de pagaments que haurà de presentar junt amb la sol·licitud d’exoneració; (ii) que hagi complert les obligacions de col·laboració previstes a la Llei Concursal; (iii) que no hagi obtingut aquest benefici en els últims deu anys; (iv) que no hagi refusat una oferta de feina adequada a la seva capacitat en els darrers quatre anys i; (v) que accepti de forma expressa que l’obtenció d’aquest benefici es farà constar en el Registre Públic Concursal i serà pública durant cinc anys.

L’exoneració afectarà a la part insatisfeta dels següents crèdits: (i) els crèdits ordinaris i subordinats, excepte els crèdits de dret públic i per aliments i; (ii) la part dels crèdits amb privilegi especial que no s’hagi pogut satisfer amb l’execució de la garantia. Pel que fa als deutes que no quedin exonerats, hauran de ser satisfets pel concursat dins els cinc anys següents a la conclusió del concurs.

En definitiva, ens trobem davant d’una mesura que pretén ajudar a les persones físiques que es veuen abocades a la presentació d’un concurs de creditors, però l’aplicació de la qual genera moltes incerteses, tant pels requisits necessaris per obtenir aquest benefici, com per la tipologia de crèdits que queden exonerats.

Sandra Morillo

CALENDARI FISCAL

< agost 2022 >
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
101/08 Tot el dia
Model 303 mensual
Model 179 (declaració informativa lloguer turístic)
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
2222/08 Tot el dia
Models 111,115,123 (només declaracions mensuals)
23 24 25 26 27 28
29 3030/08 Tot el dia
Model 303 mensual
31        

CONTACTAR

CONTACTAR
INFO-RIUS