INFO-RIUS

Novetats cotització de les persones treballadores autònomes

jul. 5, 2022 | Bloc

El present Reial decret té la finalitat de facilitar un nou sistema de cotització de les persones treballadores autònomes.

El passat 27 de juny de 2022 es publica el Reial decret 504/2022 on s’actualitza l’anterior Reial decret 2064/1995 sobre la regulació respecte a les persones treballadores autònomes.

En les modificacions del Reglament General sobre Cotització i liquidació d’altres drets de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 2064/1995, del 22 de desembre, és important destacar l’establert en l’article 43 i 43 bis sobre elements d’obligació de cotitzar.

Segons l’article 43, apartat 2, s’indica que en el mateix moment de sol·licitar l’alta, les persones treballadores autònomes hauran d’efectuar una declaració dels rendiments econòmics nets que previnguin obtindré per la seva activitat econòmica i professional durant el primer any natural. En aquest paràgraf també s’introduïa l’opció de què la persona interessada pogués modificar amb posterioritat la seva base.

L’article 43 bis modifica quan la persona interessada pot procedir al canvi de les seves bases. El sistema permetrà canviar fins a sis vegades a l’any la base per la qual estiguin obligats a cotitzar, sempre respectant els limitis mínims i màxims que resultin aplicables.

S’haurà de sol·licitar el canvi de base seguint les següents indicacions:

  • El canvi es realitzarà a 1 de març, si la sol·licitud es formula entre l’1 de gener i l’últim dia natural del mes de febrer.
  • El canvi es durà a terme a 1 de maig, si la sol·licitud es formula entre l’1 de març i el 30 d’abril.
  • El canvi es durà a terme a 1 de juliol, si la sol·licitud es formula entre l’1 de maig i el 30 de juny.
  • El canvi es durà a terme a 1 de setembre, si la sol·licitud es formula entre l’1 de juliol i el 31 d’agost.
  • El canvi es durà a terme a 1 de novembre, si la sol·licitud es formula entre l’1 de setembre i el 31 d’octubre.
  • El canvi es durà a terme a 1 de l’any natural següent, si la sol·licitud es formula entre l’1 de novembre i el 31 de desembre.

Finalment, amb la sol·licitud del canvi de base, les persones treballadores autònomes interessades hauran d’efectuar una declaració dels rendiments econòmics nets que prevegin obtenir per la seva activitat econòmica i professional.

 

Tània Farreras Franscico
Tècnica laboral

CALENDARI FISCAL

< agost 2022 >
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
101/08 Tot el dia
Model 303 mensual
Model 179 (declaració informativa lloguer turístic)
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
2222/08 Tot el dia
Models 111,115,123 (només declaracions mensuals)
23 24 25 26 27 28
29 3030/08 Tot el dia
Model 303 mensual
31        

CONTACTAR

CONTACTAR
INFO-RIUS