INFO-RIUS

La convocatòria de les Juntes Generals de socis

juny 14, 2022 | Bloc

El mes de juny es caracteritza per ser el mes de celebració de la majoria de les juntes generals de les societats anònimes i limitades per aprovar els comptes anuals i l’aplicació del resultat. Si les juntes se celebren de forma universal perquè hi assisteixen totes les persones sòcies, no serà necessari convocar-les, però molts són els casos en els quals la junta s’ha de convocar per comunicar a tots els socis quan i on se celebrarà.

En aquest article parlarem de les diferents formes de convocar una junta general i, en especial, farem referència a la convocatòria a través de la pàgina web de la societat, una fórmula utilitzada per les grans companyies – de fet les societats cotitzades hi estan obligades – però poc habitual en les petites i mitjanes empreses.

Entrant en matèria, la llei permet que qualsevol empresa pugui convocar la junta general a través de la seva pàgina web, sempre que aquesta estigui inscrita al Registre Mercantil. La inscripció de la pàgina web al Registre Mercantil s’ha de realitzar mitjançant un acord de junta en el que s’aprovi la creació de la pàgina web. Una vegada inscrita al Registre, la web corporativa servirà de canal de comunicació entre les persones sòcies i la societat, constituint un sistema més àgil i econòmic que altres sistemes de convocatòria, com poden ser la publicació d’anuncis o l’enviament de correus certificats amb confirmació de recepció. La societat ha de garantir l’accés gratuït a la web amb possibilitat de descarregar i imprimir els documents que s’hi publiquin.

Moltes petites i mitjanes empreses tenen pàgina web, però tenen sistemes de convocatòria de junta mitjançant enviaments personals als socis, com el correu certificat, o bé mitjançant publicacions de la convocatòria al BORME i a un diari de la província. Es tracta de sistemes vàlids i legals, però poc àgils i més cars que la inserció de la convocatòria a la pàgina web, si es disposa d’aquesta. En aquest sentit, l’Audiència Provincial de Barcelona ha qualificat la creació d’una pàgina web i la convocatòria a través de la mateixa en una societat limitada amb pocs socis, de sistema àgil que garanteix el coneixement de la convocatòria a tots els socis amb la suficient antelació.

Un altre sistema de convocatòria recomanable és l’enviament a través de correu electrònic amb confirmació de lectura. Es tracta d’un sistema àgil i molt avantatjós en l’àmbit de costos, però la seva utilització és adequada en societats amb poques persones, ja que si hi ha molts socis, és preferible la publicació a la pàgina web, perquè el control de recepció pot ser complicat.

Finalment, el sistema tradicional de convocatòria consisteix en la publicació de la mateixa al BORME i a un diari de la província, sistema poc recomanable pels costos que comporta.

En definitiva, animem a les petites i mitjanes empreses que ja tenen pàgina web, a inscriure-la al Registre Mercantil i a revisar els sistemes de comunicació amb els socis, de forma que la pàgina web esdevingui la via principal de comunicació i de convocatòria de juntes.

 

Sandra Morillo Mallofré
Advocada

CALENDARI FISCAL

< desembre 2022 >
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 2020/12 Tot el dia
Models 111,115,123,349 (només declaracions mensuals) i model 202
21 22 23 24 25
26 27 28 29 3030/12 Tot el dia
Model 303 mensual
IAE: comunicació inici o fi exempció
31  

CONTACTAR

CONTACTAR
INFO-RIUS