consultoria

Solucions jurídiques i corporatives al teu abast.

Analitzem qualsevol problema des de qualsevol òptica, garantint així la millor solució al client. Des de Rius posem a disposició dels clients un equip multidisciplinari i especialitzat que treballa amb el màxim rigor tècnic.

 • FINANCER
 • MERCANTIL
 • ASSESSORAMENT TRIBUTARI
 • ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE
 • SUCCESSIONS
 • ASSESSORAMENT LABORAL
 • CONCURSAL
 • JUDICIAL I ARBITRATGE
 • PROTECCIÓ DE DADES I DRET DE LES TIC
 • DRET INTERNACIONAL
 • MARQUES I PROPIETAT INTEL·LECTUAL
 • PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE CAPITALS

financer

 • Plans de negoci.
 • Valoracions d’empresa.
 • Plans de tresoreria.
 • Finançament i capitalització de companyies.

Mercantil

 • Operacions de reestructuració.
 • Constitució de societats.
 • Ampliacions i reduccions de capital.
 • Elaboració d’Estatuts Socials i Pactes de Socis
 • Contractació mercantil.
 • Suport a Consells d’Administració.

ASSESSORAMENT TRIBUTARI

 • Planificació fiscal.
 • Inspeccions tributàries.
 • Dictàmens.
 • Preus de transferència i Operacions vinculades.
 • Declaracions de béns i drets a l’estranger (model 720).
 • Declaracions al Banc d’Espanya i Ministeri d’Economia
 • Reclamacions davant el Tribunal Econòmic Administratiu (TEAR)

Entitats sense ànim de lucre

 • Assessorament a Fundacions i Assosiacions.
 • Constitució de Fundacions i Associacions.

Successions

 • Planificació de la successió.
 • Protocol familiar.
 • Testaments i Pactes successoris.
 • Acceptacions d’herència.

ASSESSORAMENT LABORAL

 • Contractació (relació laboral ordinària i Alta Direcció).
 • Negociació col·lectiva (convenis col·lectius, pactes d’empresa i persones treballadores).
 • Negociació i gestió del conflicte (acomiadaments).
 • Amonestacions.
 • ERO/ERTO.
 • Pensions públiques de la Seguretat Social.
 • Plans de Igualtat.
 • Informes DUE DILIGENCE.

Concursal

 • Sol·licitud de concurs de creditors.
 • Assessorament en fase pre-concursal.
 • Venda d’unitat productiva.
 • Assistència lletrada en el procés concursal.

Judicial i Arbitratge

 • Defensa procesal en la jurisdicció civil, mercantil i contenciosa-administrativa.
 • Assistència lletrada en processos d’arbitratge.
 • Monitoris i reclamació de deutes.

PROTECCIÓ DE DADES I DRET DE LES TIC

 • Adaptació a la normativa de Protecció de Dades Personals.
 • Avís legal pàgines web, política de cookies i política de privacitat.
 • Auditories de protecció de dades.
 • Contestes a requeriments de l’AGPD.
 • Condicions de contractació electrònica.

DRET INTERNACIONAL

 • Incoterms i Contractació internacional.
 • Comerç internacional, duanes, Despatxos DUA, Règims duaners especials (RPA, RPP, dipòsit).
 • Número Exportador Autoritzat i Sistema REX.
 • Fiscalitat internacional: IVA, aranzels, Doble imposició.
 • Recuperació IVA suportat altres EEMM.  
 • Mitjans de pagament internacionals.
 • Demandes internacionals i Monitori Europeu. 
 • Inversions a l’exterior i declaracions ETE al Banc d’Espanya.

MARQUES I PROPIETAT INTEL·LECTUAL

 • Registre de marques a la OEPM i a la EUIPO.
 • Assessorament en viabilitat de marques.
 • Contestes a Oposicions a registre de marques.
 • Contractació en matèria de marques i P.I.
 • Registre de dissenys industrials.   
 • Registre de programes informàtics, contractes informàtics.

Prevenció de Blanqueig de Capitals

 • Implantació de la normativa de prevenció del blanqueig de capitals.
 • Assessorament a subjectes obligats.
 • Actuació com a experts externs.

Packs

especialitzats

Totes les solucions jurídiques i corporatives al teu abast i adaptades a un pack fet a mida.

Reorganització corporativa

Si ha arribat el moment de fer un canvi en el model i l’estratègia de negoci de la teva empresa, t’ajudem i assessorem perquè el completis amb èxit.

Suport a la gestió directiva

Donem suport jurídic i estratègic al Consell d’Administració de la teva companyia.

Auditoria multidisciplinària

Fem una revisió 360º per verificar el correcte compliment normatiu en totes les àrees de l’empresa.

Estudis de competència i benchmarketing

Realitzem un estudi comparatiu des d’un punt de vista financer i de màrqueting entre l’empresa i els seus principals competidors.

INFO-RIUS