INFO-RIUS

El concurs exprés

abr. 20, 2022 | Bloc

El concurs exprés és un procediment a plantejar en el moment en què una empresa decideix presentar concurs de creditors, però que s’ha d’analitzar prèviament, ja que no sempre és possible vehicular el concurs a través d’aquest procés.

El context econòmic actual, derivat de les conseqüències de la pandèmia i de la complexa conjuntura en l’àmbit mundial, han portat a moltes microempreses i petites empreses a situacions complicades que, amb el proper venciment de les carències dels préstecs ICO, s’accentuaran.

La pròrroga concedida pel Govern fins al 30 de juny de 2022 de l’obligació de les empreses de sol·licitar concurs de creditors, tot i trobar-se en estat d’insolvència, així com la renegociació dels préstecs ICO concedits durant la pandèmia portaran, d’aquí a poc temps, a moltes empreses a un escenari d’impossibilitat de poder fer front a les seves obligacions que, inevitablement, els farà plantejar la necessitat de sol·licitar un concurs de creditors.

En aquest context, el concurs exprés és un procediment a plantejar en el moment en què una empresa decideix presentar concurs de creditors, però que s’ha d’analitzar prèviament, ja que no sempre és possible vehicular el concurs a través d’aquest procés.

Si el concurs exprés és viable, és una bona forma de liquidar i extingir la societat sense haver de passar per un procés concursal monitoritzat per un Administrador Concursal.

El concurs exprés no és res més que el terme col·loquial que s’utilitza per fer referència a aquell concurs que es declara i conclou en el mateix acte, quedant l’empresa extingida com a persona jurídica en el mateix moment. Però no sempre és factible sol·licitar el concurs exprés, ja que el Text Refós de la Llei Concursal determina uns paràmetres que el Jutge haurà de valorar per tal de declarar el concurs exprés:

  • En primer lloc, els actius de la companyia han de ser clarament insuficients per fer front a les possibles despeses del mateix procediment, és a dir, la societat s’ha de trobar en situació d’insuficiència de massa activa. Sembla clar que si l’empresa no disposa d’actius ni tan sols per fer front a les despeses del procediment i als honoraris de l’Administrador Concursal, no és prudent iniciar un procés si no existeixen diners ni altres béns a liquidar.
  • En segon lloc, el Jutge ha de valorar la viabilitat de possibles accions de reintegració, el que suposa que no s’han d’haver produït actuacions per part de l’òrgan d’administrador que puguin haver perjudicat la massa activa, com podrien ser vendes d’actius a un preu inferior al de mercat, o pagaments que suposin la priorització de determinats creditors davant d’altres.
  • Finalment, el Jutge valora la possible responsabilitat dels administradors davant la situació d’insolvència de la societat.

De tot l’anterior, podem concloure que per tal de sol·licitar un concurs exprés, s’ha d’analitzar la situació de la companyia, així com les actuacions dutes a terme durant els últims anys. Si el concurs exprés és viable, és una bona forma de liquidar i extingir la societat sense haver de passar per un procés concursal monitoritzat per un Administrador Concursal, amb tot el que això suposa.

D’altra banda, cal ser conscients que tot i la pròrroga fins al 30 de juny de 2022, si una empresa es troba en situació d’insolvència o insolvència imminent, el més recomanable és no esperar i sol·licitar el concurs de creditors. Recordem que la sol·licitud de concurs és obligatòria si l’empresa es considera en situació d’insolvència, essent el concurs la via per salvaguardar la responsabilitat dels seus administradors.

 

Sandra Morillo Mallofré
Advocada

CALENDARI FISCAL

< maig 2022 >
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
            1
202/05 Tot el dia
Model 303 mensual
Model 179 (declaració informativa lloguer turístic)
3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 2020/05 Tot el dia
Models 111,115,123,349 (només declaracions mensuals)
21 22
23 24 25 26 27 28 29
3030/05 Tot el dia
Model 303 mensual
31          

CONTACTAR

CONTACTAR
INFO-RIUS