INFO-RIUS

Els codis de conducta per a inversions financeres temporals i els preceptius informes anuals a les fundacions

maig 17, 2022 | Bloc

Les fundacions són beneficiàries d’un règim fiscal especial regulat a la Llei 49/2002 i també reben, en molts casos, subvencions públiques i donacions privades, mitjançant les quals financen les seves activitats d’interès general, i per això hem de tenir present els codis de conducta.

Els beneficis fiscals de les fundacions i l’origen dels seus fons les obliguen a donar compliment a diverses normatives, com el seguiment dels codis de conducta que impliquen el compliment de principis com el de diversificació, preservació de capital, coherència i liquiditat, evitant operacions que responguin a un ús merament especulatiu dels recursos i seguiment del seu compliment.

1. Codis de conducta.

La CNMV mitjançant Acord del seu Consell de 20 de novembre de 2003, va aprovar un Codi de Conducta de les entitats sense ànim de lucre per la realització d’inversions financeres temporals, entre les quals s’inclouen les fundacions.Transcorreguts més de quinze anys des de l’aprovació de l’esmentat codi de Conducta, la CNMV en la seva reunió de 20 de febrer de 2019 va aprovar un nou codi de conducta actualitzat relatiu a les inversions de les entitats sense ànim de lucre que substitueix a l’aprovat pel mateix consell de la CNMV en l’any 2003. En l’esmentat codi de conducta s’estableixen un seguit de regles específiques, principis i recomanacions, referents als mitjans humans i materials i també una política i selecció de les inversions de les Fundacions i l’obligació de realitzar un seguiment en el seu compliment.

2. Informes de seguiment.

I en aquest sentit hem de tenir present que les fundacions que siguin titulars d’inversions financeres temporals en instruments financers subjectes a l’amit de supervisió de la CNMV han de presentar anualment  un informe sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de disposar i seguir segons la normativa vigent. L’informe anual del codi de conducta ha de ser presentat al Protectorat conjuntament amb els compres anuals de les Fundacions. Segons l’esmentat Acord del Consell, el citat informe ha de ser publicat en la pàgina web de la Fundació, encara que per compliment de la normativa de transparència catalana i en concret l’establert en l’Ordre JUS/152/2018, només les fundacions de gran dimensió que rebin fons públics es troben obligades a publicar en la seva web aquest informe.

Davant la diversificació normativa d’aquest tipus d’entitat i la importància de donar compliment a les mateixes, es hi recomanem una revisió del compliment normatiu d’aquest tipus d’entitat per evitar riscos, la pèrdua de beneficis fiscals o subvencions.

 

Eva Albet Mena
Advocada

CALENDARI FISCAL

< juny 2022 >
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
2020/06 Tot el dia
Models 111,115,123,349 (només declaracions mensuals)
21 22 23 24 25 26
27 28 29 3030/06 Tot el dia
Model 303 mensual
Model 100 (declaració de la renda)
Model 714 (declaració de patrimoni)
     

CONTACTAR

CONTACTAR
INFO-RIUS