INFO-RIUS

Protocol d’assetjament laboral i per raó de gènere

juny 3, 2022 | Bloc

Les empreses, amb independència del volum de persones treballadores, tenen l’obligació de tenir implantat un protocol d’assetjament laboral i per raó de gènere. Es tracta d’una obligació que ja existia des de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals i que ha estat desenvolupada per posteriors normatives com la Llei Orgànica 3/2007 o el Reial decret 901/2020. L’objectiu és que les empreses portin a terme un protocol d’actuació per tal de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats, treballant en un una política de prevenció que tracti d’eliminar qualsevol mena d’assetjament o discriminació laboral entre dones i homes que comportin situacions no desitjades.

Les mesures preventives que les empreses hauran de portar a terme es basen en la formació i sensibilització, fent-ne difusió entre tot el seu personal, i vetllant de forma permanent perquè no es produeixin incidents d’aquest tipus. És important que les empreses siguin proactives davant aquest tipus de situacions i elaborin protocols a mida per cada tipus d’empresa, en funció de quines siguin les seves característiques i necessitats, per tal d’evitar totes aquelles conductes i pràctiques inadequades que influeixin negativament en la salut de les persones treballadores.

Tanmateix, les sancions que es poden imposar a les empreses per no tenir instaurat un protocol d’assetjament estan tipificades a la Llei d’Infraccions i Sancions de l’Ordre Social (LISOS) com una infracció Molt Greu, que poden oscil·lar amb multes d’entre 7.501 i 225.018 euros.

 

Marta Lao Parera
Àrea Laboral

CALENDARI FISCAL

< juny 2022 >
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
2020/06 Tot el dia
Models 111,115,123,349 (només declaracions mensuals)
21 22 23 24 25 26
27 28 29 3030/06 Tot el dia
Model 303 mensual
Model 100 (declaració de la renda)
Model 714 (declaració de patrimoni)
     

CONTACTAR

CONTACTAR
INFO-RIUS