Té problemes per veure aquest missatge? Vegi-ho al seu navegador.

Newsletter - Novembre 2015

Destaquem:

Modificació de la Llei General Tributària: Trencament de les prescripcions
Jubilació activaSocietats patrimonials: particularitats en els desnonaments

Vídeo del mes:

Enric Rius parla a TV3 sobre el nou límit exempt d’aportar garantia

Notícia positiva

El Barcelona Meeting Point considera “finalitzada” la crisi en el sector immobiliari

Client innovador:

Innovació en l’esport

Contingut recomanat:

La importància de la planificació fiscal

Modificació dels terminis de comunicació en les baixes i/o variacions de dades dels treballadors

Retribució de l’administrador i altres matèries a revisar abans de fi d’any

La firma: Enric RIUS

Nova Llei General Tributària
Realment ens ho mereixem?
Av. Jacquard 87 Ent- 08222. Terrassa - Barcelona
Horari d’oficina: 8.30h a 18h
T 937 852 444
F 937 852 440
Important: En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, l'informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer titularitat de RIUS que té com a finalitat la gestió i desenvolupament comercial.
En qualsevol moment, podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a l'adreça info@riusconsultors.com
Copyright © 2015 RIUS. Tots els drets reservats.