1. Responsable del Tractament de les seves dades:

RIUS CONSULTORS ASSOCIATS, S.L.P.
NIF B-63.367.593
Adreça postal: Avda. Jacquard 87 Entresòl – 08222 Terrassa (Barcelona)
Adreça electrònica: rgpd@riusconsultors.com
Telèfon: 937 852 444

2. Finalitat del Tractament de les seves dades: Gestionar subscripció Newsletter i comunicacions comercials:

RIUS CONSULTORS ASSOCIATS, S.L.P. tractarà les seves dades amb la finalitat de gestionar la subscripció i la remissió de la newsletter i de les comunicacions comercials.

3. Legitimació per al tractament de les dades: Consentiment de l’interessat:

La base legal per al tractament de les seves dades és l’obtenció del consentiment inequívoc del destinatari de la Newsletter i comunicacions informatives.
És per això que RIUS CONSULTORS ASSOCIATS, S.L.P. ha sol·licitat el seu consentiment per enviar-li la newsletter, consentiment que ens serà prestat en cas que facin clic al apartat “vull continuar rebent la newsletter” o quan duguin a terme l’acció positiva de fer click a alguna de les comunicacions informatives per llegir-les.

4. Període de conservació de les dades:

RIUS CONSULTORS ASSOCIATS, S.L.P. conservarà les seves dades personals necessàries per a l’enviament de la Newsletter i altres comunicacions informatives, sempre que no ens sol·liciti la baixa del servei de recepció.

5. Destinataris a qui comunicarem les seves dades:

El personal del departament de màrqueting de RIUS CONSULTORS ASSOCIATS, S.L.P., la Direcció de la companyia, l’empresa prestatària del servei d’enviament de les Newsletters i comunicacions de RIUS CONSULTORS ASSOCIATS, S.L.P. i altres proveïdors necessaris per complir amb les nostres obligacions, que accediran a les dades en qualitat d’encarregats del tractament amb l’única finalitat de prestar els serveis que els tenim contractats.
Les seves dades no se cediran a tercers, excepte quan existeixi una obligació legal.

6. Drets que l’assisteixen:

Finalment, l’informem que, si ho desitja, pot exercir els drets que el RGPD 679/2016 reconeix a les persones interessades a accedir a les seves dades,  a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, a oposar-se al tractament de les seves dades en determinades circumstàncies, a cancel·lar el tractament de les seves dades en determinades circumstàncies, a sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, a l’oblit, a la limitació del tractament i a la portabilitat de les dades, dirigint-se per escrit a rgpd@riusconsultors.com amb còpia del seu DNI.