Protecció de dades? Treballar bé surt a compte

A aquestes alçades crec que no cal que avisi a ningú que el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) ja ha entrat en vigor i això em porta a fer algunes reflexions:

  1. Crec que potser és la vegada que hem vist més clar que una norma europea ens afecta. Ha quedat clar perquè la nova Llei Espanyola de Protecció de Dades encara no ha estat aprovada i, en canvi, ens veiem obligats a fer tot un seguit de canvis per adaptar-nos a aquest Reglament Europeu. Crec que és una bona notícia i té una finalitat pedagògica.
  2. No tenim cura. No hi ha manera que canviem “mals hàbits” d’actuar a darrera hora. Aquesta normativa està aprovada des de fa més d’un any i estem tots corrent com a desesperats perquè ens hem despertat la darrera setmana. I no serà perquè no hi ha hagut avisos, cursos, conferències, etc. però fins que no s’ha començat a col·lapsar el correu demanant-nos l’autorització (per cert, n’he rebut més que felicitacions de Nadal) no hem començat a pensar que potser havíem de fer alguna cosa i que també ens afectava a nosaltres.
  3. Tampoc cal que ens excedim. Ara correm el risc de passar-nos de frenada a l’hora de muntar uns sistemes que sobrepassen les necessitats reals de moltes empreses per complir amb la normativa. No tot es protecció de dades. La protecció de dades afecta a dades “personals” de persones físiques. Això fa que hi ha empreses que només han de notificar i fer pública la seva política de protecció i d’altres que han de demanar el consentiment de forma expressa (especialment totes les que treballen directament amb persones físiques en el seu àmbit privat, com a consumidors, pacients, etc.) Per tant, cerquem professionals seriosos que ens ajudin a dimensionar realment el seu impacte en la nostra empresa.
  4. Prenguem-nos-ho seriosament. De la mateixa forma que em prenc la llicència de fer-hi una mica de broma, també és cert que la protecció que hem de tenir sobre les dades de tercers és molt important. Aplicar el RGPD és un pas més cap a un entorn en que, juntament amb el Compliance, pretén que fem les coses millor, que abandonem els nyaps per anar millorant els nostres processos. Els sistemes de qualitat, de prevenció de delictes, de prevenció de riscos, de protecció de dades, més que veure-ho com una càrrega innecessària i simplement burocràtica, hem de veure-ho com a mecanismes de millora que són (i així ho demostren molts estudis) econòmicament rendibles. Treballar bé surt a compte.
0 233
Rius Consultors
Rius Consultors

Deixa una resposta