Pagaments a compte de l’impost de societats

De la mateixa manera que un autònom realitza pagaments a compte cada trimestre de la declaració de la renda que haurà de realitzar el següent any, les empreses també es troben obligades a realitzar pagaments a compte del futur impost de societats que pagaran. Els pagaments a compte han de ser ingressats durant els mesos d’abril, octubre i desembre de cada any, però un aspecte important a tenir en compte és que les empreses que facturin menys de 6.000.000 € poden optar entre dues opcions de càlcul:

  1. Modalitat general: L’empresa ha de pagar el 18% de la quota íntegra de l’últim període impositiu, un cop descomptades les deduccions, bonificacions i retencions a compte.
  2. Modalitat opcional: L’empresa ha de pagar un 17% de la base imposable (benefici comptable si no hi ha diferències fiscals) de el període impositiu. El pagament a compte d’abril s’ha de tenir en compte el benefici fins al març, en el pagament d’octubre el benefici fins a setembre i en el de desembre el benefici fins al novembre.

Com podem observar, les empreses que facturen menys de 6.000.000 € calcularan com a norma general el pagament a compte segons l’últim impost sobre societats. Aquesta opció per defecte té l’avantatge de la seva senzillesa, però té el desavantatge que, si l’any anterior ha estat bo i l’actual és dolent, farem pagaments a compte en excés, tenint després d’esperar la devolució d’Hisenda de les retencions pagades de més, amb el perjudici que suposa per a la tresoreria de l’empresa, especialment en aquests moments.

Tenint en compte l’anterior, si preveiem que l’exercici 2021 serà pitjor que l’exercici 2020, seria recomanable comunicar a l’Agència Tributària que passarem a realitzar els pagaments a compte en funció del benefici real actual, no el de l’any anterior. Per fer-ho haurem de confeccionar un model 036 sol·licitant aquest canvi, tenint de termini fins al 28 de febrer.

En qualsevol cas, l’opció per la modalitat general, si bé té l’inconvenient que no és tan fàcil de calcular i que requereix portar la comptabilitat a el dia, sempre reflectirà millor la situació econòmica de l’empresa, ja que es basa en el rendiment actual i no el rendiment de l’any anterior.

Com sempre, qualsevol dubte o gestió que requereixin estem a la seva disposició.

0 92
Rius Consultors
Rius Consultors

Deixa una resposta