Informació general i objecte

La present pàgina web (http://www.riusconsultors.com) és propietat de Rius Consultors Associats SL, amb domicili a l’avinguda de Jacquard, 87, entresòl, 08222, de Terrassa.
Aquest avís legal i el seu ús general té com a objecte establir les condicions generals que regulen l’accés de la citada pàgina web i el seu ús general per part de tots els usuaris. Això implica necessàriament l’acceptació de les condicions generals citades incloses en aquest avís.
És per això que RIUS recomana als usuaris que les llegeixin detingudament i atenta cada vegada que vulguin entrar a l’esmentada pàgina i fer-ne ús, ja que aquestes condicions poden ser modificades.
En aquest sentit,  RIUS es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis d’aquestes disposicions d’accés i ús i, en general, dels elements que integrin el disseny i la configuració de la seva pàgina web.
Així mateix, RIUS es reserva el dret d’interrompre l’accés a la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. No es podran exigir responsabilitats a RIUS en aquest sentit.

Ús de la pàgina web

La utilització de la pàgina web per part de qualsevol persona atribueix la condició d’usuari, el qual accepta que l’ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.
L’usuari es compromet a no utilitzar la informació, les activitats, els productes o els serveis que RIUS posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i, en general, fer-ne un ús conforme a aquestes condicions generals.
RIUS no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin sofrir els equips informàtics de l’usuari perquè aquest hagi usat de forma indeguda o negligent la pàgina web.

Enllaços a la pàgina web

L’usuari d’Internet que vulgui introduir un enllaç des de la pàgina web de RIUS  fins a la seva pròpia haurà d’estar prèviament autoritzat amb aquest efecte i per escrit per RIUS.

Propietat industrial i intel·lectual

Tots els continguts de la pàgina web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els texts, les fotografies, els gràfics, les imatges, les icones, la tecnologia, el programari, els enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els ‘continguts’), són propietat intel·lectual de RIUS o, si escau de tercers. De la mateixa manera, les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat exclusiva de RIUS o, si escau, de tercers. L’usuari haurà de respectar tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la pàgina web, de titularitat de RIUS o de tercers. Queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual sobre la present pàgina web. En concret, està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retramesa o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de la pàgina web, llevat dels casos en què estigui legalment permès, és a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets. La infracció de qualsevol dels drets citats pot constituir una vulneració d’aquestes condicions, així com un delicte castigat d’acord amb el Codi penal. En cap cas RIUS serà responsable de les possibles infraccions en matèria de propietat intel·lectual o industrial que pogués cometre qualsevol usuari de la web.

Publicitat

A la pàgina web s’allotgen continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en la pàgina web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació. RIUS no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que hi pugui haver en els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

Responsabilitat

En qualsevol cas, l’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que RIUS pugui sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquest avís legal o, si escau, per les condicions particulars que siguin d’aplicació.

Accés a la pàgina web

RIUS no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus per a l’usuari que s’hagin produït a causa d’errors o desconnexions de les xarxes de telecomunicacions i que provoquin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació d’aquest servei o amb caràcter previ.

Qualitat del servei

L’accés al portal no implica l’obligació per part de RIUS de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos. RIUS no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei del portal.

Continguts

RIUS posarà els mitjans raonables a la seva disposició per comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació subministrada. RIUS no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al portal ni dels danys i perjudicis per a l’Usuari o per a tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda al portal.

Enllaços o links

El servei d’accés al portal inclou dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet. En cap cas, l’existència de links o enllaços no ha de pressuposar que hi hagi acords amb els seus responsables, ni la recomanació, promoció o identificació de RIUS amb les manifestacions, els continguts o els serveis proveïts. RIUS no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat dels continguts i/o serveis dels enllaços ni de qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a RIUS.

Legislació i jurisdicció aplicable

Aquestes condicions d’accés queden subjectes a l’ordenació jurídica espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a la pàgina web, l’usuari i RIUS  acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat Terrassa, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.