Declaracions fiscals periòdiques – exercici 2020 4t trimestre

Com cada final d’any en aquestes dates us recordem l’obligació de presentar les declaracions corresponents al 4t trimestre i els resums anuals d’aquestes declaracions.

El termini de presentació establert segons l’Administració tributària per a les declaracions en concepte de retencions, és el proper 20 de gener (dia 15 de gener per a impostos domiciliats a pagar per presentació telemàtica). Els models a presentar per aquestes dates son:

  1. Les retencions de l´impost sobre la renda de rendiments procedents del treball o de determinades activitats econòmiques. (Mod. 111).
  2. Retencions sobre rendiments procedents de l’arrendament d’immobles urbans. (Mod. 115).
  3. Retencions sobre rendiments del capital mobiliari de l´IRPF (Mod.123).
  4. Retencions sobre rendiments procedents de persones no residents. (Mod. 216).

Fins el dia 1 de febrer (dia 25 de gener per a impostos domiciliats a pagar per presentació telemàtica) les declaracions corresponents:

  1. L’impost sobre el valor afegit i el seu resum anual. (Mod. 303, 309 y Mod.390).
  2. El pagament fraccionat de l’impost sobre la renda de les persones físiques. (Mod. 130 y Mod. 131).
  3. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries. (Mod. 349).
  4. Resums anuals dels models modelos 111, 115 y 123: modelos 190, 180 y 193 respectivament, així com la declaració informativa de donatius i donacions rebudes (Mod.182) i la declaració informativa d’entitats en règim d’atribucions de renda (Mod.184).

Aquells que no disposeu de signatura electrònica, i ho necessiteu, ens podeu enviar el fitxer amb les dades gravades en el programa de suport de l’ AEAT al correu del vostre col·laborador per fer-ne la presentació.

Us remarquem la necessitat de disposar de les dades comptables amb periodicitat mensual, per poder treballar d’acord amb una informació fiable. Us demanem, per a una millor gestió, que ens aporteu les dades al despatx amb la major antelació possible.

Recordatori:

Agrairíem que totes aquelles actes derivades d’operacions societàries (realitzades pel nostre despatx o en qualsevol altre) que hagi portat a terme la vostra Societat durant l’exercici 2020, es procedissin a signar pels seus representants legals i ens les féssiu arribar per correu electrònic abans del dia 31 de gener.

Tot esperant notícies vostres, us saludem cordialment.

0 34
Rius Consultors
Rius Consultors

Deixa una resposta