CIRCULAR LÍNIA D’AVALS D’INVERSIÓ

El Reial Decret Llei 25/2020 de 3 de juliol va aprovar una Línia d’Avals de 40.000 milions d’euros amb la finalitat d’avalar el finançament concedit a empreses i autònoms per atendre principalment les necessitats financeres derivades de la realització de noves inversions, tot i que també es podran finançar necessitats a curt termini com el pagament de salaris, factures o altres venciments corrents.

El primer tram aprovat pel Consell de Ministres el passat 28 de juliol estableix un import de 8.000 milions d’euros que es distribuirà de la següent forma:

  • Pimes i autònoms: 5.000 milions d’euros.
  • No pimes: 3.000 milions d’euros.

Per tal de tenir accés a aquests avals les empreses i autònoms s’han de dirigir a les entitats financeres i aquestes estudiaran l’operació com qualsevol altra sol·licitud de finançament, amb la diferència que l’operació quedarà avalada en un 80% per l’estat en el cas d’autònoms i pimes, el que hauria d’ajudar a que aquestes operacions tirin endavant. Tot i així, alhora de sol·licitar el finançament a les entitats, s’ha de preparar molt bé tota la documentació per tal de que l’operació arribi a bon port.

Podeu comptar amb nosaltres per preparar de la millor manera possible la documentació sol·licitada per les entitats financeres. Atentament,

Terrassa, 18 de setembre de 2020

0 34
Rius Consultors
Rius Consultors

Deixa una resposta