Canvis del complement per maternitat en les pensions

El Reial Decret Llei 3/2021 ha modificat el complement per maternitat atès que l’anterior complement havia estat declarat pel TJUE com a discriminatori pels homes ja que només podia ser atribuïble a les dones. És per aquest motiu que l’executiu ha determinat un complement per a les pensions contributives amb la finalitat de reduir la bretxa de gènere en les pensions. El complement per maternitat es reconeixerà en totes les modalitats de pensió, és a dir, la jubilació anticipada i ordinària, incapacitat permanent i viduïtat, excepte la jubilació parcial.

En endavant, podran sol·licitar aquest complement qualsevol dels dos progenitors, tot i que només es reconeixerà a un d’ells i tindrà preferència qui percebi una pensió amb un import més baix. En cas que cap dels dos progenitors pugui acreditar aquest fet, el complement es reconeixerà a la mare o qui tingui una pensió més baixa en cas que es tracti d’una parella del mateix sexe. La quantia del complement per al 2021 és de 27 euros per cada fill, és a dir 378 euros/anuals.

Aquest canvi propiciarà que enguany percebin aquest complement 30.000 persones més (el 98% dones) que només han tingut un fill i fins ara no podien accedir a aquest complement que estava limitat a partir de dos fills. En qualsevol cas, les dones que ja venien percebent aquest complement el mantindran i s’actualitzarà en el percentatge corresponent segons la normativa legal vigent.

Marta Lao Parera

0 75
Rius Consultors
Rius Consultors

Deixa una resposta