Un any després de la modificació de la Llei de prevenció del blanqueig de capitals

Fa just un any publicàvem en aquest bloc l’aprovació del Real Decret-Llei de modificació de la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals, que va entrar en vigor el 4 de setembre de 2018. Entre les seves novetats, s’incorporava l’obligació de determinats professionals que presten serveis d’assessorament, d’inscriure’s en un Registre de Prestadors de Serveis del Registre Mercantil. Un any després, aquesta obligació d’inscripció continua generant més dubtes que certeses i, ni el legislador, ni el SEPBLAC, ni el Registre Mercantil, han esclarit les qüestions que des de l’inici ens estem plantejant els professionals.

L’obligació d’inscripció tenia un termini d’un any, que va finalitzar el passat 4 de setembre de 2019 i, afecta tant a les persones físiques com jurídiques que prestin serveis professionals per compte de tercers com (i) la constitució de societats o altres persones jurídiques; (ii) l’exercici de funcions de direcció o de secretaris no consellers de consells d’administració o d’assessoria externa d’una societat; (iii) facilitar un domicili social a una societat, associació o qualsevol altra persona jurídica o; (iv) exercir funcions d’accionista per compte d’una altra persona, entre d’altres. En el cas de les persones jurídiques, la inscripció va generar dubtes però finalment es va poder realitzar mitjançant la complementació d’un formulari que ha facilitat el Registre Mercantil. En el cas de les persones físiques, la llei preveu que aquesta inscripció sigui telemàtica, però fins el setembre d’enguany no ha estat operativa l’aplicació informàtica a la seu electrònica del Col·legi de Registradors que permet practicar aquesta inscripció. És per això que la Direcció General dels Registres i del Notariat ha allargat el termini d’inscripció dels professionals persones físiques fins el 31 de desembre de 2019.

Però més enllà dels terminis d’inscripció, la qüestió de fons és qui està realment obligat a practicar aquesta inscripció, ja que la descripció de les activitats afectades i que comporten la inscripció d’aquells professionals que les realitzin ha generat molts dubtes que, a hores d’ara, encara no tenen resposta. Tant és així que algunes institucions s’estan mobilitzant per intentar aclarir aquests dubtes, per exemple, la Subcomissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals de l’Advocacia Espanyola ha emès un informe excloent els advocats d’aquesta obligació, o l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals ha remès al SEPBLAC un llistat de consultes, a les que el SEPBLAC no ha donat una resposta clara.

Davant d’aquest mar de dubtes, la nostra recomanació és que, tant si sou professionals persones físiques, com si actueu a través d’una societat,  si presteu algun dels serveis descrits o teniu dubtes sobre si els serveis que presteu us obliguen a practicar la inscripció, procediu a realitzar la inscripció, ja que les multes per no fer-ho poden ascendir a 60.000 euros. La baixa en el Registre sempre es pot tramitar, però afrontar una multa de segons quin import pot suposar un gran perjudici.

Sandra Morillo Mallofré

0 1313
RIUS CONSULTORS
RIUS CONSULTORS

Deixa una resposta