La UE activa la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme

El passat mes d’abril el Parlament Europeu va aprovar per una majoria aclaparadora el projecte de Cinquena Directiva, que inclou un conjunt de normes per lluitar contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme a l’Eurozona. Durant els últims anys, ha augmentat la preocupació dels Estats Membres per fer front al blanqueig de capitals i al finançament del terrorisme, i els atemptats terroristes a París (2015) i Brussel·les (2016) van ser el desencadenant que va portar a plantejar l’augment del control a la Unió Europea. Quines són les principals modificacions?

S’amplia l’accés públic a la informació sobre la titularitat real

En els últims anys hem pogut observar un augment del control en aquest àmbit, des de les actes de titularitat real que tan sovint ens demanen, fins a la nova obligació, introduïda aquest exercici, de detallar els titulars reals els comptes anuals. La nova normativa pretén facilitar l’accés a la informació sobre la titularitat real a qualsevol persona o entitat que ho sol·liciti, així s’aconsegueix un major control de la informació per part de la societat, inclosos els mitjans públics i altres organitzacions de la societat civil, i es contribueix a mantenir la confiança i transparència en el sistema empresarial. A més, el projecte redueix el percentatge per adquirir la condició de titular real, que passa de l’actual 25% al 10%.

S’afegeixen les plataformes de canvi de criptomonedes al llistat de subjectes obligats

La finalitat és evitar l’anonimat associat a les monedes virtuals, ja que existeix el risc de ser utilitzades per organitzacions terroristes per ocultar transferències financeres. Es pretén regular el moviment d’efectiu virtual, ja que les operacions realitzades dins els circuïts regulats permeten fer el seguiment i tenir la traçabilitat de les operacions, sempre que els agents que hi intervenen estiguin degudament identificats.

El projecte incorpora altres novetats com l’harmonització a nivell de la UE respecte a tercers països d’alt risc; la necessitat d’interconnexió segura i eficient dels registres nacionals de titularitat real, així com una major protecció per aquells que denunciïn el blanqueig de capitals (inclòs el dret a l’anonimat).

El projecte encara ha de ser aprovat pel Consell de la Unió Europea, i serà llavors quan la norma es publiqui al Diari Oficial de la Unió Europea. A partir d’aquí, els Estats Membres disposaran de 18 mesos per transposar la normativa a la legislació nacional.

Sandra Morillo

0 602
Avatar
Rius Consultors

Deixa una resposta