Què és la segona oportunitat i com funciona?

El benefici de l’exoneració del passiu insatisfet, conegut també com a “segona oportunitat”, és el mecanisme que permet que les persones físiques que presenten concurs puguin tenir una altra oportunitat sense haver d’assumir la càrrega d’una part o de la totalitat dels deutes que la van portar a presentar el concurs. Tot i que ja vam introduir aquest tema en anteriors articles, després d’assistir a un seminari recent impartit pels Jutges del Mercantil, penso que és important tornar a posar el tema sobre la taula.

Com s’adquireix aquest benefici?

No és un procediment fàcil, ja que prèviament s’ha d’haver intentat arribar a un acord extrajudicial de pagaments amb els creditors, que normalment solen acabar sense acord, i després s’ha de tramitar el concurs de creditors. És una vegada finalitzat el concurs per liquidació o per insuficiència de massa activa, que el deutor persona física podrà sol·licitar el benefici de l’exoneració del passiu insatisfet. Per tal de que el Jutge concedeixi el benefici cal que es donin una sèrie de requisits:

  1. Que el concurs no s’hagi declarat culpable.
  2. Que el deutor no hagi estat condemnat per delictes contra el patrimoni, contra l’ordre socioeconòmic, contra Hisenda o la Seguretat Social, falsedat documental o contra els drets dels treballadors en els deu anys anteriors a la declaració del concurs;
  3. Que hagi intentat arribar a un acord extrajudicial de pagaments i;
  4. Que hagi satisfet íntegrament els crèdits contra la massa i els crèdits concursals privilegiats i, si no hagués intentat un acord extrajudicial de pagaments previ, que hagi satisfet, al menys, el 25% de l’import dels crèdits concursals ordinaris.

I si no es compleix algun dels requisits?

Alternativament, si no es donen els requisits anteriors, s’estableixen uns altres requisits que s’haurien de donar:

  1. Que el deutor accepti sotmetre’s a un pla de pagaments que haurà de presentar junt amb la sol·licitud d’exoneració;
  2. Que hagi complert les obligacions de col·laboració previstes a la Llei Concursal;
  3. Que no hagi obtingut aquest benefici en els últims deu anys;
  4. Que no hagi refusat una oferta de feina adequada a la seva capacitat en els darrers quatre anys i;
  5. Que accepti de forma expressa que l’obtenció d’aquest benefici es farà constar en el Registre Públic Concursal i serà pública durant cinc anys.

Una vegada finalitzat el concurs, si es donen els requisits per atorgar el benefici, els jutges solen concedir-lo, però prèviament s’ha de tramitar el possible acord extrajudicial de pagaments i tot el procediment concursal, procés que pot allargar-se més d’un any. D’altra banda, cal tenir en compte que els crèdits públics, és a dir, amb Hisenda i Seguretat Social, no són exonerables. Per tant, és recomanable fer un estudi previ de la composició del passiu per tal de determinar la viabilitat d’aconseguir l’exoneració del passiu insatisfet.

Sandra Morillo

0 673
Avatar
Rius Consultors

Deixa una resposta