Prevenció de blanqueig de capitals a les fundacions

La Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals obliga a les fundacions a aplicar mesures de verificació, control, arxiu i formació pels treballadors en matèria d’obligacions relacionades a la LPBC, així com mesures de col·laboració i informació amb el SEPBLAC i altres autoritats.
Les fundacions tenen l’obligació d’identificar i comprovar la identitat de totes les persones que rebin a títol gratuït fons o recursos. A més, les fundacions també hauran d’identificar i comprovar la identitat de totes les persones que aportin a títol gratuït fons o recursos per import igual o superior a 100 euros, per tant, les fundacions tindran l’obligació de verificació d’aquestes dades.
Les fundacions han d’implementar procediments per garantir la idoneïtat dels membres que integren el patronat i altres llocs de responsabilitat de l’Entitat, com els Directors. Per tal d’acomplir aquesta llei, les fundacions també hauran d’aplicar mesures de control de l’execució de les activitats de l’entitat i l’aplicació dels fons rebuts. Aquestes mesures són importants per poder identificar la traçabilitat del projecte, una obligació que cada cop més fundacions incorporen en els seus pressupostos. Per últim, que aquesta normativa també obliga a conservar durant un termini de deu anys els documents o registres que acreditin l’aplicació dels fons en els diferents projectes en què ha participat l’entitat.
0 518
Avatar
Rius Consultors

Deixa una resposta