Permís de paternitat

La Sala del Social de l’Audiència Nacional ha determinat que els permisos de naixement regulats als Convenis Col·lectius s’hauran de sumar al permís legal per paternitat vigent en cada moment.

Fins fa uns mesos la redacció de l’Estatut dels Treballadors establia, amb caràcter general i de mínims garantits, un permís retribuït de dos dies per naixement d’un fill. Aquest permís podia ésser ampliat pel Conveni Col·lectiu d’aplicació, de forma que es millorava aquest benefici per la persona treballadora. Tanmateix, amb l’entrada en vigor del Reial Decret Llei 6/2019, el passat 1 d’abril 2019, el permís per naixement de fill establert per l’Estatut dels Treballadors va quedar suprimit.

Així mateix, el permís de paternitat (amb la redacció actual “prestació per naixement i cura del menor”) s’ha anat ampliant progressivament fins arribar a les 12 setmanes durant 2020 i a les 16 setmanes previstes a partir del 1 de gener de 2021, data en que la durada del permís quedarà equiparat totalment al de les mares. Justament, aquesta ampliació del permís també ha donat peu a les empreses per interpretar que el permís establert pels Convenis Col·lectius quedava absorbit per l’ampliació progressiva del permís de paternitat.

En conclusió, i d’acord amb la Sentència del passat 29 de novembre, la Audiència Nacional determina que si el Conveni Col·lectiu de referència fa una millora en relació al permís de paternitat que contemplava l’Estatut dels Treballadors, aquest no es podrà eliminar, sinó que ben al contrari, s’haurà de respectar i sumar a les 12 setmanes de prestació per naixement i cura del menor.

Marta Lao Parera

0 1390
RIUS CONSULTORS
RIUS CONSULTORS

Deixa una resposta