Permís de naixement i cura del menor

Comencem l’any 2021 amb bones noticies referents a l’equiparació de drets entre homes i dones. Per primera vegada en la història del nostre país, a partir del 1 de gener de 2021, s’igualarà el permís per naixement i cura del menor per ambdós progenitors.

Aquesta igualació de drets es va aprovar de manera progressiva al “Real Decreto Ley de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación” aprovat al març de 2019, que finalment al gener de 2021 assoleix el seu objectiu d’equiparar el permís en 16 setmanes, aconseguir la conciliació entre la vida laboral i familiar i afavorir que les figures paternes poguessin gaudir i assolir les seves obligacions en la cura dels nadons.

El permís, a partir del 1 de gener de 2021, passa a ser de 16 setmanes per ambdós progenitors, la prestació de naixement de cura de menor cobreix el 100% de la remuneració total i és intransferible. Existeix l’obligació de gaudir 6 setmanes ininterrompudes i a jornada completa, posteriorment al part o decisió judicial o administrativa en cas d’adopció, de les quals la mare biològica pot anticipar fins a 4 setmanes abans de la data prevista del part. Les 10 setmanes restants es podran gaudir en períodes setmanals, de manera acumulada o interrompuda, dins dels 12 mesos següents al part o decisió judicial o administrativa en cas de adopció.

També existeixen supòsits d’ampliació del termini. En cas de naixement, adopció o acolliment múltiples, s’ampliarà en 1 setmana per a cada progenitor per cada fill/a, a partir del segons. En el cas de discapacitat del fill/a s’ampliarà en 1 setmana per cada progenitor.

És important assenyalar, que l’Institut Social de la Seguretat Social (INSS) ha facilitat poder sol·licitar telemàticament els períodes successius de descans si els progenitors opten per dividir aquest període i poder consultar l’estat d’aquesta sol·licitud.

Tània Farreras Francisco

19 1829
RIUS CONSULTORS
RIUS CONSULTORS

Deixa una resposta