Novetats en la declaració de la renda 2018

Com cada any, per aquestes dates, toca passar comptes amb Hisenda. Les novetats més destacables en aquesta campanya de renda són les següents:

 • S’ha elevat el límit de l’obligació de declarar pels perceptors de rendiments del treball que procedeixin de més d’un pagador, passant de 12.000 a 14.000 € anuals per l’exercici 2019. Per l’exercici 2018 s’ha de distingir entre:
  • Contribuents finats abans de 5/07/2018: el límit continua sent 12.000 €.
  • Per la resta de contribuents: 12.643 €.
 • No tindran obligació de declarar aquells contribuents que només hagin obtingut guanys patrimonials derivats d’ajudes públiques de reduïda quantia: menys de 1.000 € anuals juntament amb rendiments derivats de lletres del Tresor i subvencions per a l’adquisició d’habitatges protegits o de preu taxat.
 • Increment de la deducció de maternitat per despeses de custòdia en llars d’infants, fins un màxim de 1.000 € anuals, per a fills menors de 3 anys.
 • Deducció pel cònjuge no separat legalment amb discapacitat, quan depèn econòmicament del contribuent: 1.200 € anuals (500 € en l’exercici 2018).
 • Increment addicional en la deducció per família nombrosa per cada fill que sobrepassi el nº de fills que atorga la condició de família nombrosa: 600 € (250 € en l’exercici 2018).
 • Deduïbilitat de les despeses de subministrament de l’habitatge habitual del contribuent, que estigui parcialment afecte a l’activitat econòmica, en el % resultant d’aplicar el 30% a la proporció entre els m2 dedicats a l’activitat econòmica respecte a la superfície total.
 • Exempció reconeguda per llei de les prestacions per maternitat o paternitat.
 • Increment dels límits exempts per a certes beques d’estudis.
 • Increment de la reducció per rendiments del treball.

El termini per a la presentació de la declaració de renda és des del 2 d’abril fins l’1 de juliol de 2019, o fins el 26 de juny si el pagament es desitja fer mitjançant domiciliació bancària.

Xavier López Remolà

0 632
RIUS CONSULTORS
RIUS CONSULTORS

Deixa una resposta