Nova regulació del contracte d’arres

El llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, que va entrar en vigor el mes de gener i inclou el contingut de diverses directives europees, introdueix la regulació del contracte d’arres i comporta un augment de la protecció del consumidor.

Les arres a Catalunya seran confirmatòries si no s’indica el contrari en el contracte, per tant, el lliurament de diners pel comprador a favor del venedor s’entendrà com a senyal de conclusió i anirà a compte del preu de la compravenda. Evidentment, però, les parts podran pactar expressament que les arres siguin penitencials en lloc de confirmatòries. La nova regulació suposa un canvi important perquè en el Codi Civil Espanyol les arres són penitencials, per tant, si el comprador desisteix del contracte, perd les arres.

Una altra novetat important és que el comprador d’un habitatge podria fer-se enrere i recuperar les arres si les entitats de crèdit li deneguen el finançament per poder dur a terme la compravenda. Caldrà regular aquest procediment d’una manera clara per evitar situacions complexes.

Eva Albet

0 485
Avatar
Rius Consultors

Deixa una resposta