Prevenció de delictes i cultura ‘compliance’

Tot just fa quatre mesos de l’aprovació de la norma UNE 19601 sobre sistemes de gestió de Compliance Penal per part de l’Associació Espanyola de Normalització. Avui en dia, les certificacions de qualitat aporten garanties davant els consumidors, clients i proveïdors, per tant, el primer pas és intentar que els programes de compliance s’elaborin d’acord amb els paràmetres que estableix la recent UNE 19601. Aquesta norma pretén establir els requisits per implantar, mantenir i millorar contínuament els sistemes de gestió de compliance penal. I, certament, ha estat molt ben rebuda, ja que servirà de guia per definir el contingut dels programes de prevenció de delictes que implementen les empreses.

Cal destacar que la mera implantació de la Norma UNE 19601 no comporta l’exoneració o atenuació de responsabilitat penal per l’empresa, però sí que constitueix un element de prova essencial de que l’empresa ha actuat de forma diligent i que s’ha preocupat per implantar un model de gestió de riscos d’acord amb una normativa basada en els estàndards internacionals. Així ho ha expressat el President de l’Audiència Nacional, reconeixent que es tracta d’una certificació de prestigi i que, en el cas que una empresa disposés de la certificació, canviaria la càrrega de la prova de manera que fos l’altra part la que hagués de provar que l’empresa no ha actuat correctament.

Entre d’altres aspectes, la norma UNE 19601 exposa que una política de compliance penal pot implantar-se amb la única finalitat de prevenir delictes penals, però també en el marc d’una política d’empresa de compliment general més àmplia que la penal. Aquesta és la nostra recomanació: integrar el pla de prevenció de delictes en el propi funcionament de l’empresa i analitzar no únicament riscos penals, sinó tots aquells riscos que puguin afectar l’empresa des de qualsevol òptica. Només així s’aconseguirà establir una cultura de compliance a l’empresa sustentada en uns valors que han de regir el seu funcionament i que interactuen amb les estructures i sistemes de control de l’empresa.

Sandra Morillo

1 582
Avatar
Rius Consultors

Deixa una resposta