Mineria de criptomonedes i tributació d’IVA

En la línia d’altres articles sobre les inversions i els pagaments amb criptomonedes, en aquest cas vull parlar d’alguns dubtes fiscals. El creixement de les criptomonedes està sent molt gran però l’Agència Tributària acostuma a anar un pas enrere i encara hi ha moltes qüestions que no estan resoltes.

El mes de juliol us vam fer un resum aquí de les novetats incorporades a la Consulta Vinculant de la Direcció General de Tributs (DGT en endavant) CV0999-18, que resolia diversos dubtes fiscals, especialment pel que fa a la compravenda de monedes. Avui aprofundim en la Consulta Vinculant de la DGT V2034-18 de 9 de juliol de 2018 sobre la qüestió de la mineria.

Explicat d’una forma molt ràpida: la mineria és l’acte de verificar les transaccions de criptomonedes dins del blockchain, activitat que és remunerada pels sistema amb la mateixa criptomoneda. Potser és un tema menys corrent que la compravenda de monedes, però afecta moltes persones (si voleu més informació sobre aquest tema la podeu trobar aquí). La Consulta Vinculant ve a dir que, tenint en compte que no hi ha una vinculació directa entre el servei prestat i la contraprestació rebuda, ja que la retribució és generada de forma automàtica pel sistema, els serveis de minats no estaran subjectes a IVA. Això fa que d’una banda no s’hagi de repercutir IVA i que, de l’altra, tampoc es tingui dret a la deducció de les quotes suportades.

Per últim, assenyalar també que la consulta recent de la DGT V2289 de 3 d’agost de 2018 certifica el que molts ja imaginàvem: el valor a 31 de desembre en euros de la criptomoneda que es tingui en possessió s’haurà de declarar, per aquells obligats a la seva presentació, en l’impost sobre el patrimoni, de la mateixa forma que es faria en qualsevol altre divisa com podrien ser els dòlars.

Lluís Garcia-Cascón

0 294
Avatar
Rius Consultors

Deixa una resposta