El Lot de Nadal: ¿regal o dret adquirit?

El tradicional Lot de Nadal ha estat matèria de conflicte en els últims anys, des que les sentències del Tribunal Suprem dels anys 2015 i 2016 van modificar la doctrina. En aquesta última, el Suprem reconeixia el dret de seguir rebent el lot de Nadal als treballadors que el van deixar de percebre després de la fusió amb una altra societat. L’empresa al·legava que aquest dret no es trobava regulat pel Conveni Col·lectiu i que la situació econòmica no permetia fer front a les despeses del Lot de Nadal. En canvi, els treballadors al·legaven la vulneració de l’art. 3. d) de l’Estatut dels Treballadors, el qual estableix com a font de les relacions laborals els usos i costums, entrant en joc la figura de la condició més beneficiosa.

El Tribunal Suprem recordava la seva jurisprudència al respecte i considerava que en els casos en què es provi la voluntat inequívoca de l’empresa d’atribuir als seus treballadors un benefici superior dels que s’estableixin a les Lleis o Convenis que regulen la relació laboral, com és el cas del Lot de Nadal en aquelles empreses que no ve regulat per Conveni Col·lectiu, s’entén que constitueix una condició més beneficiosa. En altres paraules, és un dret adquirit que no pot ser suprimit de manera unilateral per part de l’empresa. En aquest sentit, el Suprem té en compte que s’acredita la voluntat inequívoca ja que, d’una banda, aquest benefici es feia constar a la oferta de treball del reclutament de personal tècnic i, de l’altra, el personal havia gaudit d’aquest benefici durant “un temps immemorial”, de manera persistent i amb les mateixes condicions.

Per tant, la conclusió de la resolució del conflicte es basa en què la fusió de dues empreses no distorsiona la naturalesa del benefici, és a dir, de la condició més beneficiosa. Aquest benefici haurà de ser respectat i l’empresa no el podrà suprimir de manera unilateral fins que s’estableixi un altre pacte d’empresa o per conveni col·lectiu amb un benefici més favorable, o bé un pacte bilateral o una modificació substancial de les condicions de treball.

Mercè Rubiralta

0 383
Rius Consultors

Deixa una resposta