L’evolució de la transformació digital empresarial i el treball a distància

Durant molts anys s´ha parlat en aquest país sobre transformació digital, però fins ara moltes organitzacions havien optat per continuar amb models organitzatius clàssics. En el context actual de la Covid-19, les empreses han hagut d’adaptar el seu entorn a la nova situació, canviant la cultura i visió d’empresa, l’organització del treball, així com introduint estructura tecnològica. Les noves tendències són afavorir les modalitats remotes, millorar les eines TIC, oferir formació de competències digitals als treballadors i contractar nous perfils tecnològics.

Les empreses més avançades a nivell digital també han hagut de fer una aposta per millorar les tecnologies com a conseqüència del augment de la competència en el sector.

En aquest moment d’evolució accelerada digital i d’afavoriment del teletreball els legisladors van publicar en el BOE del passat 22 de Setembre, el Reial Decret-Llei 28/2020 on es regula el treball a distància. Encara que el legislador va donar-li urgència a la publicació de la llei i semblava que quedaria regularitzada la situació actual, cal destacar que no quedaran afectats per aquesta nova normativa els supòsits de treball a distància derivats de la Covid-19 i de l’emergència sanitària. La normativa va en línia amb la digitalització empresarial i la regularització de les noves tendències en organització de recursos humans però amb previsió per després de la pandèmia.

El RD-Llei regula el treball a distància com una nova modalitat de treball que es considera quan el treballador realitza o organitza més del 30% de la seva jornada en el domicili que aquest determini, en un període de referència de 3 mesos. El treball a distància ha de ser voluntari i s’ha de formalitzar mitjançant un acord escrit entre treballador i empresari. L’acord regularitzarà, entre altres coses, l’inventari d’equips i eines de treball, els percentatges de jornada entre les diferents modalitats de treball, el preavís de reversibilitat i la quantificació de la compensació de les despeses per part de les empreses. El legislador exposa en la llei que la negociació col·lectiva serà qui donarà els paràmetres per complimentar la normativa en cada sector establint criteris propis. Per tant, a la pràctica el RD-Llei 28/2020 no serà d’aplicació fins que la negociació col·lectiva faci les primeres negociacions. Destacar que la llei de treball a distància dona força importància als mecanismes de control de l’activitat remota, protecció de dades, seguretat de la informació i al dret de desconnexió digital per part dels treballadors, incentivant que les empreses continuïn invertint en digitalització per poder garantir el compliment de la llei.

Yaiza Pérez Romera

14 1678
RIUS CONSULTORS
RIUS CONSULTORS

Deixa una resposta