Les criptomonedes en el punt de mira

En aquests moments disposem d’un Avantprojecte de Llei de Mesures de Prevenció i Lluita contra el Frau Fiscal, pas previ al Projecte de Llei en vies de negociació al Consell de Ministres, que incorporarà algunes mesures interessants. És especialment rellevant la incorporació de les criptomonedes en el punt de mira d’hisenda, que permetrà un major control sobre aquestes.

L’Agència Tributària exigirà informació sobre criptomonedes, estiguin situades a Espanya o no, sempre que afectin a contribuents espanyols. A més a més, s’incorporaran les criptomonedes en l’àmbit del model 720, declaració informativa molt polèmica últimament pel dictamen de la Comissió Europea en contra d’aquesta.

Tot i així, les criptomonedes no és l’únic que es troba en el punt de mira; altres aspectes que es troben regulats en aquest Avantprojecte de Llei són el següents:

Software d’ocultació de vendes: Els softwares de comptabilitat han de garantir la integritat, conservació, traçabilitat i inviolabilitat dels registres de les operacions. Hi haurà la possibilitat de certificar els softwares per part d’Hisenda. Es preveuen sancions pels fabricants d’aquests softwares.

Amnisties fiscals:  Es prohibiran per llei les amnisties fiscals, és a dir, aquells processos que vagin en contra del deure de contribuir.

Pagaments en efectiu: S’actualitzarà l’import de la limitació de pagaments en efectiu, que passarà de 2.500 euros a 1.000 euros.

Llista de morosos: La polèmica llista de morosos que publica Hisenda per tal de fomentar que aquests “defraudadors” paguin al ser exposats a l’opinió pública, es redueix d’1 milió d’euros a 600.000 euros, fet que ampliarà la comunicació del deute en 110 milions d’euros.

Transposició directiva europea antielusió fiscal: Amb l’objectiu de garantir que el pagament dels impostos es faci on es genera realment el benefici, es realitzarà la transposició de la directiva europea sobre antielusió fiscal. En aquest sentit, estan planificades una sèrie de mesures per tal de que les entitats espanyoles amb filials en països de baixa tributació, les entitats que traslladin la seva residència a l’estranger o els establiments que traslladin la seva activitat a l’estranger, tributin a Espanya per les rendes efectivament generades aquí.

Lluís García-Cascón Sala

0 608
RIUS CONSULTORS
RIUS CONSULTORS

Deixa una resposta