L’economia submergida es mou al voltant del 17%

Sempre m’ha semblat una paradoxa que l’economia submergia es pugui avaluar. En la meva visió cartesiana, si és submergida com es fa el recompte? I si es pot fer el recompte, com és que segueix estant submergida?

Dit això, i donant credibilitat a la dada (no ho poso pas en dubte), la reflexió que cal fer és el perquè segueix havent-hi aquesta taxa tan alta. Són només uns impostos excessius? És una qüestió visceral llatina del sud d’Europa? Hi ha connotacions socials que ho provoquin? La discussió segurament seria llarga i amb arguments contradictoris, però els seus efectes són molt importants.

Aquesta economia submergida comporta competència deslleial, per tant, altera el funcionament normal del mercat, però també genera menys recaptació que vol dir menys capacitat pressupostària, menys inversions, menys serveis… i també comporta marginació.

Cal ser molt seriosos amb aquest tema, no donar cobertura a ser el més espavilat de la classe, començar a fer crítica social a aquells que s’aprofiten del sistema sense col·laborar i, en definitiva, ser tots plegats més responsables. No podem criticar les corrupcions si acceptem les petites corrupteles, perquè unes són l’origen de les altres. 

0 408
Rius Consultors

Deixa una resposta