La teva empresa familiar necessita dues coses: comunicació i planificació

El passat dia 25 d’octubre vam fer la primera Jornada de l’Empresa Familiar en la que vam comptar amb uns grans ponents, tots ells empresaris, que ens van aportar les seves vivències en els diferents estadis en què es pot trobar l’empresa: qui està treballant per succeir al fundador, qui ho hagut de fer de forma sobtada, qui ho ha fet amb èxit, qui ja ha passat pel procés de professionalitzar l’empresa, etc. Va ser un intercanvi molt enriquidor i vull agrair públicament a tots els ponents la seva aportació i el temps que ens van dedicar.

Un tema important a tenir en compte és que ser una empresa familiar és una opció, un projecte de futur, d’herència compartida, de valors familiars al servei del projecte empresarial. S’ha de voler ser-ho. No et ve donat. Has de treballar cada dia per mantenir aquest esperit i assegurar que la successió futura el manté malgrat els canvis i les adaptacions lògiques a cada generació. Totes les intervencions van destacar conceptes que són comuns en l’essència de les empreses familiars: confiança, respecte, ètica, vivència, compartir, il·lusió, pacte, compromís, emoció, etc. En vull destacar dos que em van semblar especialment rellevants:

  1. Comunicació: és l’eix central de qualsevol projecte i, molt especialment, en l’àmbit de l’empresa familiar. Avui la comunicació interna i externa són vitals en qualsevol organització. Si vols que la teva empresa s’impregni d’una manera de fer especial, en la línia dels valors de la família, que s’adapti als canvis de persones i de projectes que es van produint i que les transformacions s’assumeixin amb naturalitat i sense rebuig, cal una molt bona comunicació que faci entendre que els canvis no són mai contra el passat, ni contra ningú, sinó a favor de tots i del futur. El més important no és el que és fa, sinó com es fa.
  2. Planificació: la successió és molt difícil de plantejar sense una planificació prèvia que tingui en consideració tots els aspectes anímics, econòmics, legals, tributaris, etc. que comporta transferir la propietat i la direcció d’una generació a una altra. És molt important comptar amb el suport i el recolzament de professionals que puguin aportar expertise, objectivitat i, en molts casos, mediació.

De ben segur que més endavant repetirem l’experiència que, insisteixo, va ser molt enriquidora perquè parlant de les vivències, els assistents es veien identificats en tot allò que es comentava. Aprofitem aquesta experiència per poder fer-ho cada cop millor.

Enric Rius

0 460
Avatar
Rius Consultors

Deixa una resposta