La meva empresa necessita el Corporate Compliance?

Cada cop és més habitual que les empreses s’interessin en implantar programes de compliment normatiu amb l’objectiu de dismimuir riscos, evitar responsabilitats legals i protegir la seva imatge i reputació. Encara que les empreses no estan legalment obligades a tenir un programa de Corporate Compliance, cada vegada és més habitual la seva implantació per promoure una veritable cultura ètica.

Què és un programa de Corporate Compliance?

Es tracta d’una eina de prevenció de riscos que ens ajuda a verificar el grau de compliment normatiu de la nostra empresa, una tasca cada cop més complicada degut a l’increment de normatives a les que les empreses estan obligades a complir. Una vegada establerts els riscos de l’empresa i les àrees més sensibles d’acord amb l’activitat econòmica de l’empresa, el programa ens permet establir procediments, models de gestió de recursos financers, protocols i polítiques d’actuació per prevenir-los o reduir les conseqüències en cas que es produeixin. Consulta els detalls de què ha de contenir un programa de Compliance aquí.

Realment és útil implantar-ho?

Cada cop més, les empreses han de donar compliment a més normatives: autonòmica, nacional i europea. Aquest fet condiciona el funcionament de qualsevol negoci i exigeix estar sempre al dia en la legislació, tenir capacitat de reacció en el supòsit que s’hagi comès un delicte o hi hagi risc de la seva comissió. Per aquest motiu, és important que els programes de compliment normatiu tinguin un enfoc general, no només penal, i busquin implantar una cultura ètica d’empresa per intentar evitar o reduir al màxim riscos en tots els àmbits de l’empresa.

Per saber-ne més, consulta el nostre article sobre el règim disciplinari del Corporate Compliance.

Eva Albet

Advocada

 

0 478
Avatar
Rius Consultors

Deixa una resposta