Els tribunals comencen a actuar en relació al model 720

El model 720 pel qual s’informen els béns i drets que es tenen a l’estranger per part de residents a l’estat espanyol ha estat subjecte a polèmica des de que va veure la llum. El primer revés el va patir el novembre de 2015, quan la Comissió Europea va enviar una carta a les autoritats espanyoles instant a modificar la normativa sancionadora d’aquest model per ser incompatible amb el Dret de la Unió Europea. El segon revés el va partir el febrer de 2017 quan va rebre una segona comunicació de la mateixa Comissió Europea, aquesta vegada en forma de dictamen motivat, per haver incomplert diferents obligacions i insta de nou a modificar la normativa relacionada amb el model 720 per adequar-la en els dos mesos següents, però de moment no ha contestat.

Ara però estem entrant en una segona fase, que és quan els tribunals del mateix estat espanyol estan començant a resoldre en contra de l’Agència Tributària. El setembre de l’exercici 2017 el TEAR de València va anular una sanció del model 720 ja que no s’havia pogut demostrar la culpabilitat, element indispensable en qualsevol expedient sancionador.

Per altra banda, durant el mes de novembre de 2017 es va emetre la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó que va anular una sanció per presentació voluntària fora de termini del model 720 per entendre que era desproporcionada i no es va tenir en compte en cap moment el dictamen de la Comissió Europea. Per altra banda, la sanció es va emetre passats els 3 mesos que estableix la Llei General Tributària per sancionar. És important remarcar que l’Administració no només va perdre, sinó que a més va ser condemnada a costes, un cas poc habitual.

Finalment, al febrer d’aquest 2019, va ser ni més ni menys que el mateix Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) que va anular una nova sanció del model 720. En aquesta ocasió però, no es va entrar molt en el fons de la qüestió, sinó que la sanció va ser anul·lada per falta de motivació. Per tant, aquesta sentència, tot i que és molt beneficiosa pel contribuent afectat, no tindrà molta aplicació a altres contribuents, ja que deixa la porta oberta a sancionar sempre que estigui ben motivat.

Lluís García-Cascón Sala

0 970
RIUS CONSULTORS
RIUS CONSULTORS

Deixa una resposta