Els ERTO com a eina de flexibilització de la despesa

Un dels temes més importants en el moment de dissenyar un Pla per recomençar la nova normalitat després de la Covid-19 és, sens dubte, valorar com poder flexibilitzar els nostres recursos humans.

Els nostres equips són el valor més gran que tenim a les empreses i ens convé poder mantenir-los i no perdre aquest capital tan preuat. Ara bé, és clar que a l’hora també és una de les despeses, per no dir que és la despesa, més gran dins el nostre compte d’explotació. Com que el procés de recuperació de l’activitat també serà progressiu, cal prendre mesures perquè les despeses també siguin flexibles per poder compassar els ritmes.

Hi ha empreses que ja van presentar un ERTO per causa de força major i que, d’entrada, el dia que s’aixequi l’estat d’alarma es donarà per acabat. Tant en aquest cas com en el de l’empresa que ha anat mantenint la plantilla en base a altres mesures (compensació horària, permisos retribuïts, etc.), ara es planteja un nou escenari.

Fer un ERTO per causes organitzatives, econòmiques o de producció, no és pas una mesura que atempti contra els nostres treballadors, ans el contrari, és una mesura per protegir els seus llocs de treball i poder unificar el ritme del seu treball i la seva reincorporació en funció del ritme de l’activitat de l’empresa.

Ara bé, són mesures que cal fer-les de mutu acord amb els treballadors, tant des d’un punt de vista legal (és exigible un acord amb ells), com des del punt de vista de les relacions dins la mateixa empresa. No són moments fàcils per a ningú, i els treballadors també han d’estar al corrent i saber quina és la situació real de l’empresa.

És un moment de incertesa i les empreses no poden donar certeses als seus equips, però la informació i el compartir la visió i la situació ajuda a eliminar angoixes i mantenir les cohesions internes, malgrat que la situació sigui adversa.

Per altra banda, són mesures que cal prendre amb agilitat. Una de les habilitats importants en aquests moments serà l’anticipació, el prendre accions valentes i decidides. I en molts casos, aquesta serà, sens dubte, una decisió que podrà preservar la salut pressupostaria de moltes empreses.

Això sí, com sempre, cal fer-ho bé. Cal analitzar bé la situació, valorar pros i contres, valorar durada i profunditat del ERTO i els seus impactes, tant els positius com els negatius. No és una decisió fàcil ni que es pugui prendre alegrement i cal, sobretot, estar ben acompanyat en aquests moments.

La visió de un bon professional ens ha d’ajudar, no sols a fer un expedient correcte des del punt de vista tècnic (que també és molt necessari) sinó també a valorar la seva conveniència i tots els aspectes que he comentat anteriorment. L’èxit o el fracàs d’una mesura d’aquest tipus no depèn sols del QUÈ es fa, sinó també de COM es fa.

Enric Rius

 

0 3446
RIUS CONSULTORS
RIUS CONSULTORS

Deixa una resposta