Direcció financera, més que mai

No cal dir que la millor manera de poder gestionar alts i baixos en la tresoreria de l’empresa és generar, en moments bons, uns saldos de tresoreria suficients que permetin superar els moments difícils, però ara no toquen aquests consells, el que cal és veure com afrontar la situació tant difícil que tenim ara, on en molts casos, els ingressos s’han reduït o pràcticament s’han evaporat per complet.

Una de les coses que ens van ensenyar l’anterior crisi, que va ser sobretot una crisi de liquiditat, és que podem tenir un compte d’explotació positiu i acabar amb un concurs de creditors. Quan analitzem els estats financers de l’empresa, és evident que el compte d’explotació és important, però aquest no ens dona tota la informació, és possible que tinguem un compte d’explotació bo i alhora una tresoreria mermada o a l’inrevés.

En primer lloc, és evident que els problemes ens apareixeran a curt termini, i aquest ha de ser el principal focus d’atenció, però no hem de perdre de vista el llarg termini tampoc. En aquest sentit, recomanem la definició d’un pla de tresoreria a 3-6 mesos vista amb força detall amb una extensió a 1-2 anys vista, on ja no és important el detall, però sí detectar grans problemes estructurals en el nostre finançament.

Seguint amb la diferència entre la tresoreria i el compte d’explotació, podrem trobar casos molt diferents. Imaginem un cas, que pot ser habitual ara, empresa amb un resultat d’explotació realment dolent en el mes d’abril i maig, amb baixades de facturació molt importants, però que gràcies a un crèdit ICO, el ERTO i l’ajornament d’impostos, mira el compte bancari i té, per uns moments, una falsa sensació de seguretat. En aquest cas l’error el tindrem per mirar en excés el curt termini. En altres casos, podem tenir tancats diferents projectes a executar, que asseguren la nostra viabilitat a llarg termini, però a curt els clients ens estan demanant allargar els terminis de cobrament i podem tenir un problema de tresoreria a curt termini.

A l’hora d’elaborar el pla de tresoreria és evident que ens trobarem amb moltes incerteses, però sempre és millor tenir un pla que no tenir res, d’això en podeu estar ben segurs. Incerteses com quin serà el nivell de comandes a 1, 2 o 3 mesos vista o si els clients compliran els seus compromisos són incerteses reals, però cal fer la millor estimació possible i treballar sobre aquesta, o fins i tot, dibuixar diferents escenaris. Per altra banda, hem de tenir present que el pla de tresoreria és un document viu i no es tracta d’encertar-la a la primera. Caldrà revisar-lo pràcticament a diari. 

No sabem què ens depara el futur, però és veritat que ara s’obre una finestra d’oportunitats per millorar el compte d’explotació i la tresoreria, com són els ERTO, finançaments via ICO, AVALIS, ICF, etc. o els mateixos ajornaments de l’Agència Tributària, solucions que no sabem si hi seran d’aquí 6 mesos i que cal aprofitar. El pla de tresoreria ens dirà què i quant necessitem i hem de dibuixar els pitjors escenaris per tenir-los tots presents, i no trobar-nos amb problemes tornant de l’estiu.

 

0 2152
RIUS CONSULTORS
RIUS CONSULTORS

Deixa una resposta