Clàusules abusives: arrodoniment a l’alça

Cada cop són més habituals les reclamacions dels particulars als bancs relacionades amb l’estipulació de clàusules abusives en les hipoteques. A part de les conegudes com a clàusules sòl, les entitats financeres incorporen a les escriptures de préstec hipotecari altres clàusules abusives. Una d’elles és l’arrodoniment a l’alça de les fraccions de punt a l’hora de liquidar els interessos, una pràctica bancària molt comú en algunes entitats. 

A qui afecta aquesta clàusula?

Aquesta clàusula és el motiu pel qual molts clients paguen més interessos dels que els pertoquen. Per exemple, si un client amb una hipoteca d’interès variable hauria de pagar un 1,05% per aquest indicador, el banc l’arrodoneix fins al 1,25%, creant-se una diferència a favor del banc de 0,20%. Aquest arrodoniment perjudica el consumidor i genera un desequilibri en contra de les exigències de les obligacions de les parts que es deriven del contracte.

Ho puc reclamar?

En reiterades sentències, aquestes clàusules s’han declarat abusives pels consumidors perquè no són negociades individualment. En molts casos, l’entitat bancària respon al requeriment legal retornant l’import que, durant la vigència del préstec, el client ha pagat de més, sense necessitat d’iniciar un procés judicial. 

Si es troba en un cas com aquest, el més recomanable és que un especialista revisi les clàusules que en el seu dia es van signar, especialment un advocat que tingui experiència en la matèria.  

Eva Albet

 

0 511
Rius Consultors

Deixa una resposta