• Nou Portal web del Treballador

  Benvolguts clients, Amb la voluntat de millorar contínuament el nostre servei i pensant sempre en aportar la màxima eficiència a la seva empresa, posem a la seva disposició un nou Portal web pels treballadors. Amb aquesta nova eina, els treballadors d’aquelles empreses que tinguin contractat el servei de gestió laboral…

  Llegir més
  0 522
 • Nou límit exempt de l’obligació d’aportar garantia

  El Butlletí Oficial de l’Estat del dimarts 20 d’octubre de 2015 va publicar l’Ordre HAP/2178/2015 de 9 d’Octubre, per la qual s’eleva el límit exempt de l’obligació d’aportar garantia a les sol·licituds d’ajornament o fraccionament a 30.000 euros.

  Llegir més
  0 486
 • Modificació de la Llei General Tributària

  El Butlletí Oficial de l’Estat del dimarts 22 de Setembre de 2015 va publicar la Llei 34/2015 de modificació parcial de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària en la qual s’aproven determinades mesures amb la finalitat de: Reforçar la seguretat jurídica dels obligats tributaris i de l’Administració…

  Llegir més
  0 513
 • Declaracions fiscals periòdiques: Exercici 2015 – 3r trimestre

  Com cada trimestre, us recordem l’obligació de presentar les declaracions trimestrals corresponents a: Les retencions de l´impost sobre la renda de rendiments procedents del treball o de determinades activitats econòmiques (Mod. 111). Retencions sobre rendiments procedents de l’arrendament d’immobles urbans (Mod. 115). Retencions sobre rendiments del capital mobiliari de l´IRPF…

  Llegir més
  0 473
 • Procediment “Verifica”

  Us informem que l’Agència Tributària ha posat en marxa un nou procediment de comprovació ràpida de declaracions d’IRPF amb resultat a tornar anomenat “Verifica”. A aquest procediment només es pot accedir per via telemàtica a través de la web de l’AEAT amb el ‘PIN24H’ o el certificat electrònic. Verifica permet…

  Llegir més
  0 463
 • Millores per als autònoms

  El passat dia 10 de setembre ha estat publicada la Llei 31/2015 que introdueix novetats de cara a promocionar el treball autònom, les quals resumim a continuació.

  Llegir més
  0 504
 • Memòria anual de les inversions estrangeres a Espanya (Model D-4)

  Ens plau informar-vos que dins del mes de setembre 2015, les SUCURSALS A ESPANYA de societats estrangeres i les SOCIETATS ESPANYOLES AMB PARTICIPACIÓ ESTRANGERA en el seu capital social que es trobin en els supòsits que detallem a continuació, han de presentar la Memòria anual del desenvolupament de la inversió…

  Llegir més
  0 370
 • Memòria anual de les inversions a l’exterior (Model D-8)

  Ens plau informar-vos que dins del mes de setembre 2015, les persones físiques i jurídiques residents a Espanya que tenen sucursals a l’exterior o filials en els termes que detallem a continuació, han de presentar la Memòria anual del desenvolupament de les inversions a l’exterior (Model D-8), davant del Ministeri…

  Llegir més
  0 513
 • Legalització de llibres

  El 8 de juliol es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat la instrucció de l’1 de juliol de 2015, de la “Dirección General de los Registros y del Notariado” sobre mecanismes de seguretat dels fitxers electrònics, que continguin llibres dels empresaris presentats a legalització en els registres mercantils i…

  Llegir més
  0 502
 • Noves taules de tributació de l’IRPF

  El Butlletí Oficial de l’Estat del dissabte 11 de Juliol de 2015 ha publicat el “Real Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio, de medidas urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras medidas de carácter económico”. En…

  Llegir més
  0 510