• Declaracions fiscals periòdiques – exercici 2017 4t trimestre

  Com cada final d’any en aquestes dates, us recordem l’obligació de presentar les declaracions corresponents al 4t trimestre i els resums anuals d’aquestes declaracions. El termini de presentació establert segons l’Administració tributària per a les declaracions en concepte de retencions és el proper 22 de gener (dia 15 de gener per…

  Llegir més
  0 265
 • Recordatori informatiu sobre el SII: Primer semestre

  El Subministrament Immediat d’Informació de l’IVA va entrar en vigor el passat 1 de juliol i les empreses que estan dins d’aquest sistema han anat enviant, de manera més o menys constant, la informació sobre les seves factures emeses i rebudes als servidors de l’AEAT. Però cal recordar que durant el segon…

  Llegir més
  0 247
 • Variació quota autònoms any 2017

  Senyor/a, Els informem que els autònoms que desitgin canviar la seva base de cotització, sigui per augmentar-la o reduir-la, tenen la possibilitat de sol·licitar-ho fins el 31/10/2017. Canviar la base de cotització suposarà també variacions en la quota mensual, reduint-la o augmentant-la en cada cas. Aquest canvi tindrà efectes a partir de l’1…

  Llegir més
  0 272
 • Declaracions fiscals periòdiques. Exercici 2017 – 2n trimestre.

  Senyor/a, Com  cada trimestre, en aquestes dates us escrivim per recordar-vos  l’obligació de presentar les declaracions trimestrals corresponents a: Les retencions de l´impost sobre la renda de rendiments procedents del treball o de determinades activitats econòmiques. (Mod. 111). Retencions sobre rendiments procedents de l’arrendament d’immobles urbans. (Mod. 115). Retencions sobre rendiments…

  Llegir més
  0 1066
 • Donar-se de baixa del REDEME

  Benvolguts clients, El passat dia 27 de maig es va publicar el Reial Decret 529/2017 pel qual es modifica el Reglament de l’IVA.  A partir d’ara, els subjectes passius inscrits al règim de devolució mensual de forma voluntària (REDEME), podran sol·licitar la baixa voluntària. Els grups de l’IVA podran renunciar a l’aplicació de…

  Llegir més
  0 227
 • El sistema SII: Vine a resoldre els teus dubtes

  Sabem que la posada en marxa del nou sistema de gestió de l’IVA amb Subministrament Immediat d’Informació (SII), implantat per l’Agència Tributària, ha generat molts dubtes i dificultats en el dia a dia de la teva empresa. Quina és la teva situació actual i com podem ajudar-te? Si ja has…

  Llegir més
  0 175
 • Campanya de Renda i Patrimoni, exercici 2016

  Ens apropem al període voluntari de presentació de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a l’exercici 2016, així com de l’Impost sobre el Patrimoni. Els terminis de presentació són els següents: En general, per renda i patrimoni del dia 11 de maig fins el dia 30 de…

  Llegir més
  0 1345
 • Declaracions fiscals periòdiques – exercici 2017, 1r trimestre

  Senyor/a, Com cada trimestre, en aquestes dates us escrivim per recordar-vos l’obligació de presentar les declaracions trimestrals corresponents a: Les retencions de l´impost sobre la renda de rendiments procedents del treball o de determinades activitats econòmiques. (Mod. 111). Retencions sobre rendiments procedents de l’arrendament d’immobles urbans. (Mod. 115). Retencions sobre…

  Llegir més
  0 1082
 • Normes de cotització de Seguretat Social per al 2017

  Resumim els principals aspectes de l’Ordre de cotització publicada el mes de febrer de l’any en curs. COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL RÈGIM GENERAL BASES MÀXIMES I MÍNIMES GRUP CATEGORIA PROFESSIONAL BASES MÍNIMES BASES MÀXIMES 1 Enginyers, llicenciats i alta direcció 1.152,90 3.751,20 2 Enginy. Tècnics, perits i ajud. titulats…

  Llegir més
  0 1350
 • Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

  El passat 16 de febrer 2017, el Tribunal Constitucional va declarar com inconstitucional la reglamentació recollida en la norma Foral de Gipuzkoa 16/1989, en els seus articles 4.1, 4.2 a) i 7.4. Aquests articles tracten sobre la base imposable de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana,…

  Llegir més
  0 1380