• POSSIBILITAT AJUSTAMENT TEMPORAL ARRENDAMENTS.

  L’extraordinària situació de força major que estem vivint amb la Covid-19, ha portat a arrendataris de molts locals a haver de tancar les portes del seu negoci, impossibilitant, o dificultant en excés, el pagament del lloguer pactat en el seu dia. Entenem que davant d’aquesta situació, l’Arrendatari, a l’empara de la…

  Llegir més
  0 7
 • Declaracions fiscals periòdiques – exercici 2020 1r trimestre

  Senyor/a, Com cada trimestre, en aquestes dates us escrivim per recordar-vos l’obligació de presentar les declaracions trimestrals corresponents a: Les retencions de l´impost sobre la renda de rendiments procedents del treball o de determinades activitats econòmiques. (Mod. 111). Retencions sobre rendiments procedents de l’arrendament d’immobles urbans. (Mod. 115). Retencions sobre rendiments del…

  Llegir més
  0 8
 • L’AEPD HA PUBLICAT LES SEGÜENTS FAQS SOBRE EL COVID-19

  L’AEPD ha emès unes FAQS que podeu consultar en aquest link, donant resposta a les següents preguntes freqüents: 1. Poden els empresaris tractar la informació de si les persones treballadores estan infectades del coronavirus? 2. Poden transmetre aquesta informació al personal de la empresa? 3. Es pot demanar a les persones…

  Llegir més
  0 11
 • ACLARIMENT DE LES MESURES PER AUTÒNOMS

  CIRCULAR INFORMATIVA Degut a les pressions rebudes, davant la incertesa de les mesures en relació a la prestació extraordinària per cessament d’activitat conseqüència del Covid-19, el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, ha emès una nota aclaridora que intentem resumir en els següents punts: Qui pot acollir-se? La totalitat dels…

  Llegir més
  0 17
 • RESUM DE MESURES ECONÒMIQUES CONSEQÜÈNCIA DE LA CRISIS DEL COVID-19

  CIRCULAR INFORMATIVA A continuació els presentem un resum del conjunt de mesures que s’han anat aprovant per intentar mitigar els efectes econòmics del Covid-19. MESURES D’ÀMBIT TRIBUTARI Ajornament d’impostos. Impostos gestionats per l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), s’estableix la possibilitat d’ajornar els deutes tributaris que es trobin en període voluntari…

  Llegir més
  0 67
 • Informe de la AEPD sobre els tractaments de dades en relació amb el COVID-19

  L’AEPD ha publicat un informe que avala el tractament de les dades personals de salut dels treballadors en relació amb el coronavirus sense necessitat d’obtenir el consentiment previ dels treballadors, en base a motius importants d’interès públic i en la concurrència d’interessos vitals del interessat i d’altres persones. En efecte,…

  Llegir més
  0 14
 • Novetats empresarials sobre el Covid-19

  Des de RIUS CONSULTORS som conscients de la preocupació i les incerteses que ha provocat l’aparició del Covid-19. En aquests moments cal seguir les recomanacions de les autoritats i fer especial atenció en la protecció i seguretat del nostre equip, col·laboradors, proveïdors, clients i, en general, de totes aquelles persones…

  Llegir més
  0 57
 • MESURES ESPECÍFIQUES I EFECTES ECONÒMICS DEL CORONAVIRUS

  És evident que tots som coneixedors de la realitat que estem vivint arreu del món per causa dels efectes que està produint el Coronavirus COVID-19. A banda de les recomanacions i mesures adoptades per les empreses en matèria de prevenció de riscos laborals i protecció per a la salut de…

  Llegir més
  0 87
 • Declaració d’Operacions amb Tercers Mod.347 – exercici 2020

  Com cada any per aquestes dates us informem que podeu tenir l’obligació de presentar la declaració d’operacions amb tercers (mod. 347) davant l’Administració d’Hisenda, per a aquells autònoms o entitats que hagin realitzat operacions amb proveïdors o clients que en conjunt superin els 3.005,06 euros, sent la data límit el dia 2 de març. Cas que tingueu…

  Llegir més
  0 64
 • CIRCULAR D’ACTUALITAT LABORAL

  El passat 28 de desembre es va publicar el Reial Decret Llei 18/2019 pel qual s’adopten determinades mesures en matèria tributària, cadastral i de seguretat social. Pel que fa a l’àmbit laboral i de seguretat social, es regulen qüestions relatives a l’increment de les pensions, cotització a la Seguretat Social…

  Llegir més
  0 74