SISTEMA RED: ELS TREBALLADORS AUTÒNOMS S’HAN D’INSCRIURE OBLIGATÒRIAMENT AL SISTEMA D’INFORMACIÓ ONLINE

La nova Ordre ESS/214/2018 de l’1 de març, obliga tot el col·lectiu de treballadors autònoms a incorporar-se al Sistema RED, que consisteix en la principal plataforma d’accés als serveis electrònics de la Seguretat Social.

Aquest sistema permetrà als usuaris i a l’Administració de la Seguretat Social agilitzar tràmits i intercanviar la informació online com, per exemple, accedir als documents d’afiliació, cotització, tramitacions d’inscripcions d’empreses, variacions de dades dels treballadors, liquidació de quotes i qualsevol altre actuació que exigeix la normativa de la Seguretat Social. Paral·lelament, també s’obliga la incorporació al sistema de notificació electrònica, així que el treballador autònom haurà de fer el seguiment online de les notificacions que pugui rebre per part de la Seguretat Social.

L’Ordre entra en vigor el dia 1 d’abril de 2018 i obliga els treballadors autònoms a inscriure’s al Sistema RED, que implica també l’alta al sistema de notificacions telemàtiques. Per tant, tots els treballadors autònoms hauran d’obtenir la signatura digital per inscriure’s al Sistema RED i fer el seguiment de les notificacions telemàtiques. Des de Rius Consultors, els oferim la possibilitat de poder gestionar el tràmit corresponent d’obtenció de la signatura digital així com portar a terme el seguiment de les notificacions electròniques. En cas que sigui del seu interès, només cal que contactin amb l’equip de l’Àrea Laboral i de RRHH.

Restem a la seva disposició per qualsevol dubte o comentari.

Àrea Laboral i de RRHH

Rius Consultors

0 261
Avatar
Rius Consultors

Deixa una resposta