S’acosta el termini per presentar les declaracions D-4, D-8 i 360

El pròxim 30 de setembre acaba el termini per a presentar al Registre d’Inversions de la Direcció General de Comerç Internacional i Inversions del Ministeri d’Economia i Competitivitat les següents declaracions:

Model D-4: consisteix en confeccionar la memòria anual relativa al desenvolupament de la inversió estrangera en empreses espanyoles, i l’han de presentar:

  • Les societats espanyoles que tinguin un capital o uns fons propis superiors a 3.005.060,52 €, quan la participació total de no residents sigui igual o superior al 50% del capital o si un sol inversor no resident té una participació igual o superior al 10% del capital o del total dels drets de vot.
  • Les societats espanyoles “holdings” o societats de tinença d’accions de societats espanyoles o estrangeres (ETVE), independentment de la xifra del seu capital social o fons propis, quan la participació total de no residents sigui igual o superior al 50% del capital o si un sol inversor no resident té una participació igual o superior al 10% del capital o del total dels drets de vot.
  • Les sucursals a Espanya d’empreses estrangeres, sigui quina sigui la seva xifra de capital o patrimoni.

Model D-8: consisteix a confeccionar la memòria anual relativa al desenvolupament de la inversió espanyola en empreses estrangeres, i l’han de presentar els inversors residents a Espanya, en els següents casos d’inversions en:

  • Societats estrangeres amb patrimoni net superior a 1.502.530,27 € i que la participació de l’inversor en el capital o en el total dels drets de vot sigui igual o superior al 10%.
  • Societats estrangeres l’activitat de les quals sigui la tinença de participacions en el capital d’altres societats, sigui quina sigui la quantia de la inversió.
  • Sucursals a l’estranger de societats espanyoles, sigui quina sigui la quantia de la inversió.

El 30 de setembre també s’acaba el termini de presentació a Hisenda del model 360 de sol•licitud de devolució de l’IVA suportat en altres estats membres de la Unió Europea per empreses espanyoles, sense incloure les adquisicions intracomunitàries de béns o serveis. Estem parlant d’aquelles compres o despeses fetes directament en un estat membre i que han suportat l’IVA corresponent en aquell estat membre. El cas típic són les despeses ocasionades en desplaçaments a la Unió Europea o per assistència a fires en aquests territoris. Mitjançant el model 360 demanem la devolució d’aquest IVA suportat. El termini que ara acaba correspon a l’exercici 2017. La presentació es fa a la hisenda de cada país d’origen, a través de la pàgina web de l’AEAT espanyola, i cada hisenda europea accepta o no accepta la devolució.

En el cas que us trobeu en algun d’aquests supòsits, us oferim els nostres serveis per a confeccionar i presentar aquestes declaracions.

Salutacions cordials,

Àrea Financera i Tributària

0 126
Avatar
Rius Consultors

Deixa una resposta