RECUPERACIÓ DEL IRPF PAGAT PER LES PRESTACIONS DE MATERNITAT O PATERNITAT

Els mitjans de comunicació no paren de parlar-ne: s’ha publicat la Sentència del Tribunal Suprem de 3 d’Octubre de 2018, segons la qual es reconeix el dret a l’exempció de les rendes generades per les prestacions de maternitat o paternitat.

Per tant, aquesta sentència genera dues situacions efectives:

  • A partir d’ara, les prestacions que es paguin per aquest concepte no hauran d’estar sotmeses a cap tipus de retenció.
  • Es podran recuperar les quantitats pagades en els impostos no prescrits, és a dir, des de la declaració de Renda del 2014.

Ens hem posat en contacte amb els organismes oficials pertinents i ens han comunicat que estan “a l’espera d’instruccions” ja que, davant l’allau de reclamacions, és possible que s’arbitri algun mecanisme per facilitar la gestió de tots els expedients.

Si es troba en aquesta situació, li recomanem que comenci a recopilar la informació necessària, però caldrà esperar uns dies per veure quins mecanismes l’Administració posarà a l’abast del contribuent.

Restem a la seva disposició per aclarir qualsevol dubte al respecte.

L’equip de Rius Consultors

1 61
Rius Consultors

Deixa una resposta