RECUPERACIÓ DEL IRPF PAGAT PER LES PRESTACIONS DE MATERNITAT O PATERNITAT

Els mitjans de comunicació no paren de parlar-ne: s’ha publicat la Sentència del Tribunal Suprem de 3 d’Octubre de 2018, segons la qual es reconeix el dret a l’exempció de les rendes generades per les prestacions de maternitat o paternitat.

Per tant, aquesta sentència genera dues situacions efectives:

  • A partir d’ara, les prestacions que es paguin per aquest concepte no hauran d’estar sotmeses a cap tipus de retenció.
  • Es podran recuperar les quantitats pagades en els impostos no prescrits, és a dir, des de la declaració de Renda del 2014.

Fins aquí la feina que ja s’ha fet. Ara, per tal de controlar que les deduccions s’apliquen bé, l’AEAT ha creat una nova declaració informativa que cada any hauran de presentar les escoles bressol amb les dades dels nens, els pares i les quanties pagades. Alguns mitjans s’han confós amb aquesta obligació i ho han traslladat a l’opinió pública com si fossin els pares qui, abans del proper 15 de febrer, haguéssin de facilitar aquesta informació. Insistim: són les escoles i no els pares qui tenen l’obligació de presentar-ho.

Ara bé, aquells que volgueu estar més tranquils podeu adreçar-vos a les vostres escoles bressol (sempre estem parlant de nens i nenes fins els 3 anys) per confirmar que l’escola ha fet aquesta declaració informativa i evitar així maldecaps posteriors donat que, si bé això no condiciona el dret a l’exempció, sí que la manca d’informació per part de l’AEAT comportarà haver d’acreditar aquesta exempció posteriorment.

Restem a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte al respecte.

L’equip de Rius Consultors

1 223
Avatar
Rius Consultors

Deixa una resposta