Novetats rellevants en matèria laboral i de Seguretat Social dels Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018

Aquest mes de juliol s’han aprovat els Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, mitjançant la Llei 6/2018, de 3 de juliol. Entre les novetats que s’introdueixen, les més rellevants en l’àmbit Laboral i de Seguretat Social són:

Pensions Públiques:

S’incrementa l’import de les pensions de modalitat contributiva, en un 0,25%. També s’incrementa l’import de la pensió contributiva màxima, que queda fixada a 2.580,13 € mensuals (L’any 2017 era de 2.573,70 € mensuals).

Bases i Tipus de Cotització:

La base màxima de cotització s’incrementa respecte la de l’any passat, quedant fixada la màxima en 3.803,70 € mensuals o 126,79 € diaris.

Respecte la cotització dels autònoms, incrementa tant la base màxima a 3.803,70 € mensuals, com també la mínima fins a 932,70 € mensuals, fet que repercutirà a la quota a pagar dels autònoms que estiguin cotitzant en la base mínima. Així mateix, pels autònoms societaris la base mínima es manté als 1.199,10 € mensuals.

Permís de paternitat:

A partir del 5 de juliol de 2018, s’incrementa el permís de paternitat fins a 5 setmanes, en els supòsits de naixement d’un fill, adopció o acollida, ampliable en dos dies més per a cada fill en cas de part múltiple.

En els propers dies els farem arribar una circular amb el detall de les novetats en matèria Laboral i de Seguretat Social que ha incorporat la Nova Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

0 126
Avatar
Rius Consultors

Deixa una resposta