Els treballadors autònoms donats d’alta abans del 01/1998 obligats a escollir mútua d’accidents de treball

Benvolgut client,

El motiu d’aquesta comunicació és informar-los d’una novetat legislativa que afecta a tots els treballadors donats d’alta al règim especial de treballadors autònoms (inclosos els administradors de les societats mercantils).

En concret, el RDL 28/2018 de 28 de desembre, estableix que tots els treballadors donats d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms amb anterioritat al 1-1-1998, que tenen la cobertura de la Incapacitat Temporal (malaltia comuna i accident no laboral) amb l’INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social) hauran de cobrir-la de forma obligatòria amb una Mútua Col·laboradora de la Seguretat Social abans del 31/3/2019 amb efectes del 1/6/2019. De manera que, a partir del 1/6/2019 cap treballador autònom ni administrador societari podrà tenir cobertura de la Incapacitat Temporal amb l’INSS.

En aquest sentit, és molt probable que hagi rebut o rebi durant els propers dies una notificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social per tal d’informar-lo de la obligació que haurà de portar a terme dins el termini màxim establert.

Davant d’aquesta novetat legislativa, ens posem a la seva disposició per aclarir qualsevol dubte i, si és el cas, facilitar les gestions oportunes.

Atentament,

Àrea de Gestió Laboral i RRHH

 

Terrassa, 20 de febrer de 2019

0 242
Avatar
Rius Consultors

Deixa una resposta