Declaracions fiscals periòdiques – exercici 2018  2on trimestre

Benvolgut/da

Com cada trimestre, en aquestes dates li escrivim per recordar-li l’obligació de presentar les declaracions trimestrals corresponents a:

  1. Les retencions de l’impost sobre la renda de rendiments procedents del treball o de determinades activitats econòmiques (Mod. 111).
  2. Retencions sobre rendiments procedents de l’arrendament d’immobles (Mod. 115).
  3. Retencions sobre rendiments del capital mobiliari de l’IRPF (Mod. 123).
  4. El pagament fraccionat de l’impost sobre la renda de les persones físiques (Mod. 130 y Mod. 131).
  5. L’impost sobre el valor afegit (Mod. 303).
  6. La declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Mod. 349).

El termini de presentació establert per l’Administració tributària s’acaba el proper 20 de juliol (dia 13 de juliol per a impostos amb el pagament domiciliat presentats telemàticament).

Atès que es trobi en algun d’aquests supòsits, li agrairem que es posi en contacte amb nosaltres per tal de poder emplenar les esmentades declaracions.

RECORDEM: Que la presentació de l’Impost sobre Societats acaba el proper dia 25 de juliol, i que el darrer dia per la presentació dels Comptes Anuals al Registre Mercantil serà el dia 30 de juliol.

Esperem notícies seves, salutacions cordials.

Terrassa, 26 de juny de 2018

0 90
Avatar
Rius Consultors

Deixa una resposta