Declaracions fiscals periòdiques – exercici 2016, 4t trimestre

Com cada final d’any en aquestes dates us recordem l’obligació de presentar les declaracions corresponents al 4t trimestre i els resums anuals d’aquestes declaracions.

El termini de presentació establert segons l’Administració tributària per a les declaracions en concepte de retencions, és el proper 20 de gener (dia 13 de gener per a impostos domiciliats a pagar per presentació telemàtica). Els models a presentar per aquestes dates son:

  • Les retencions de l´impost sobre la renda de rendiments procedents del treball o de determinades activitats econòmiques. (Mod. 111).
  • Retencions sobre rendiments procedents de l’arrendament d’immobles urbans.(Mod. 115).
  • Retencions sobre rendiments del capital mobiliari de l´IRPF (Mod. 123).
  • Retencions sobre rendiments procedents de persones no residents.(Mod. 216).

Fins el dia 30 de gener (dia 25 de gener per a impostos domiciliats a pagar per presentació telemàtica) les declaracions corresponents:

  • L’impost sobre el valor afegit i el seu resum anual. (Mod. 303, 309 i Mod.390).
  • El pagament fraccionat de l’impost sobre la renda de les persones físiques. (Mod. 130 i Mod. 131)
  • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries. (Mod. 349).

Fins el dia 31 de gener, resums anuals dels models 111, 115, i 123: models 190, 180 i 193 respectivament, així com la declaració informativa de donatius i donacions rebudes. (Mod.182).

Aquells que no disposeu de signatura electrònica, i ho necessiteu, ens podeu enviar el fitxer amb les dades gravades en el programa de suport de l’ AEAT al correu del vostre col·laborador per fer-ne la presentació.

Recordem que no es permet la presentació en paper per a totes les declaracions informatives inclosos els models 180, 190 i 390 per a persones físiques.

Us remarquem la necessitat de disposar de les dades comptables amb periodicitat mensual, per poder treballar d’acord amb una informació fiable. Us demanem, per a una millor gestió, que ens aporteu les dades al despatx amb la major antelació possible.

Tot esperant notícies vostres, us saludem cordialment.

Àrea Gestió Fiscal i Comptable
RIUS CONSULTORS

Terrassa, 30 de desembre de 2016

0 658
Avatar
Rius Consultors

Deixa una resposta